Dr.Öğr.Ü. Duygu Hıdıroğlu | Salgın Döneminin Girişimci Adaylarına Finansal Öneriler | Güney Gazetesi Mersin
Dr.Öğr.Ü. Duygu Hıdıroğlu

Salgın Döneminin Girişimci Adaylarına Finansal Öneriler


Girişimci adayları salgın döneminde her zamankinden daha savaşçı, iyimser ve dayanıklı olmalıdır. Salgın döneminde ortaya çıkan belirsizliklerin ve sıkıntıların beraberinde getirdiği riske göğüs gererek olumsuzlukları yenme gücü başarılı girişimcilerde fazlasıyla bulunmaktadır.

Her kriz döneminin bir sonu vardır ve girişimciler her koşulda girişimcilik becerilerini ustaca kullanarak zorluklarla baş edebildiklerinde gerçekten bir girişimci olduklarını kanıtlarlar.

Salgın döneminde, girişimci adaylarının şüphesiz ilk yapması gereken tüketici ile online iletişim kanalları geliştirmek ve güncel teknolojik uygulamalardan faydalanarak dijitalleşmeye yatırım yapmaktır.

Girişimci adayları girişimlerinin başarılı olmasını sağlamak için salgın dönemi ve sonrasını doğru yönetmeli, her zaman bir adım sonrasını öngörerek oluşabilecek yeni şartlara hazırlıklı olmalıdır. Örneğin girişimci adayları, iş planı oluştururken en kötü senaryoya göre planlama yapmalıdır. Gerçekle yüzleşmek ve her dönemden farklı olarak olabileceğin en kötüsünü öngörerek tahminlerde bulunmak; sonradan yaşanması muhtemel hayal kırıklıklarını önlemeye yardımcı olur.

Girişimci adayları etik, adil ve vizyoner olmak koşuluyla fırsatçı olmalıdır. Salgın döneminin getirdiği birçok olumsuzluk olsa da kimi sektörler için olumsuzluk kabul edilen yeni koşullar, bazı sektörler için büyük bir fırsata dönüşmüş ve bu koşullar işletmelerin salgın döneminde her zamankinden daha fazla kar etmelerine neden olmuştur.

Girişimci adaylarının bir başka dikkat etmesi gereken ve hatta en önemli husus etkin bir finansal liderlik örneği sergilemeleridir. Girişimci adayları için var olan işletme sahibi kişilerden “Finansal krizde nelerin yapılması doğru olur?” sorusunun doğru cevabını bulmaları daha önemlidir. Bunun nedeni, başlangıç girişim sermayesini bulmakta girişimci adaylarının diğer dönemlere kıyasla salgın döneminde daha çok zorlanacak olmalarındandır.

İşletme sahibi bireylerin bu dönemde girişim başlatma maliyetlerine katlanmaları gerekmez. Sadece var olan işletmelerini nasıl ayakta tutabilecekleri ile meşguldürler. Halbuki, yeni bir girişimde bulunmak isteyen girişimci adayının işletme sahiplerine kıyasla katlanması gereken ek ve önemli bir maliyet kalemi daha bulunmaktadır: Girişim başlangıç sermayesi. Bu girişimci adaylarının diğer işletme sahiplerine kıyasla daha fazla risk almaları anlamına gelmektedir. Bu bakımdan bir girişimci adayı finansal bütçe ve planlama yaparken diğer işletme sahiplerinden daha dikkatli, hassas davranmak ve gerçekçi öngörülerde bulunmak zorundadır.

Girişimci adayı kendine şu temel soruları sormalıdır:

  • Yeni girişiminizin yatırımının % kaçını öz sermayenizle yaptınız?
  • Kendinizi 2020'nin ikinci yarısında finansal olarak nerede görüyorsunuz?
  • Bugün hesabınızda ne kadar nakdiniz var?
  • Önümüzdeki 2 sene süresince kuracağınız yeni girişiminizin hayatta kalması için ne kadar finansal kaynağa ihtiyacınız var?
  • 2021 ilk yarısı için finansal planınız hazır mı, tahmini bir finansal bütçe oluşturdunuz mu?

Salgın döneminde “Nakit” girişimci adayları için en önemli bir finansal kaynaktır:

Girişimci adaylarının yeni girişimin planlanan sabit maliyetlerini değişken maliyetlere dönüştürerek girişimi en yalın hale getirmeleri oldukça önemlidir. Girişimci adaylar pazarlama, reklam ve etkinlik maliyetlerini azaltmalıdır. Girişimlerinin ise günlük aktiviteleri için gerekli olmayan ve ekstra maliyet getiren her işletme faaliyetine ise son vermelidir. Son olarak girişimci adayları girişimleri için potansiyel riskleri değerlendirerek; risk sermayelerini yeni piyasa koşullarına göre güncellemelidirler.

Girişimci adayları gelir kaynaklarını doğru belirlemek için ise müşteri portföyünü iyi analiz etmeli ve hangi müşterilerin salgın döneminde borçlarını ödemede sorun yaşayacağını tahmin etmeye çalışmalıdırlar.ARŞİV YAZILAR