Prof. Dr. Erkan Aktaş  | Siyasette oligarşiye karşı bağımsız duruş | Güney Gazetesi Mersin
Prof. Dr. Erkan Aktaş 

Prof. Dr. Erkan Aktaş 

Siyasette oligarşiye karşı bağımsız duruş


Birçoğumuz siyasette özgür ve bağımsız olmanın dayanılmaz hafifliğini hissediyoruz. Ancak ne yazık ki, bizim gibi bağımsızlar ana akım siyasette yer bulamazken, çıkar odaklı ve ideolojiden yoksun kişiler siyasette belirleyici olabiliyor. Siyaset, çoğunlukla kişilere bağlılık üzerine kurulu, adamcı bir yapıya bürünmüş durumda. Her siyasi partideki oligarşik yapılar, genel merkezlerden belediyelere kadar, Türkiye'nin demokrasisi üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu kesimler, neredeyse parti içi dokunulmazlığa sahip.

Siyasette özgür ve bağımsız olmanın dayanılmaz hafifliği ile bu yapıları eleştirmek, ağır tepkilere ve psikolojik saldırılara maruz kalmak anlamına gelebiliyor.  Eleştirilere alışkın olmayan ve siyasetlerini çıkar ilişkileri üzerine temellendiren bu kişiler, eleştirilere seviyesiz saldırılarla yanıt veriyorlar. Eleştirilerin çoğunlukla bu kişilere yönelmesi gerekirken, siyasi çıkarlarını koruyanlar tarafından bizler hedef haline getiriliyoruz. Ancak bizim bağımsız duruşumuz, uzun vadede siyasette var olma çabamızı güçlendirirken, diğerleri sürekli kendilerini yıpratarak adım adım siyasetten silineceklerdir. Bu nedenle, lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Zaten mevcut siyasi aktörler bu yüzden bizim gibi bağımsızları susturmaya çalışıyorlar.

Sonuç olarak, bilimsel bir yaklaşımla yürütülen siyaset, oligarşik yapıları değil, halk ve çevre odaklı politikaları desteklemelidir. Siyasette özgür ve bağımsız olmanın dayanılmaz hafifliği, beraberinde sorumlulukları ve ne yazık ki yalnızlığı da getiriyor.ARŞİV YAZILAR