Akdeniz’de meclis toplandı | Güney Gazetesi Mersin

Akdeniz’de meclis toplandı

Akdeniz Belediye Meclisi dün biraya geldi. Mecliste konuşan Başkan Gültak, “Hiçbir sıkıntı yok, her şey yoluna girecektir. Akdeniz’de yoğun bir tempoya ihtiyacımız var. Hep beraber buna hazırız. Tüm Meclis üyelerimizden de bu ışığı alıyorum” dedi.

Akdeniz’de meclis toplandı

ZELİHA ÖZİPEK

 

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak Başkanlığında Belediye Meclisi temmuz ayı ikinci birleşimi gerçekleşti.  Mecliste bir önceki birleşime ait olan tutanak özeti oy birliğiyle kabul edilirken Meclisin 3. Gündem maddesi olan 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı’nı içeren Plan ve Bütçe Komisyon Raporu da görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.  Meclis gündeminde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu Maddesi gereğince hazırlanan memurlarla ilgili II ve III sayılı cetvelleri içeren Plan ve Bütçe, Eğitim ve Kültür, Kadın-Erkek Eşitliği ile Hukuk ve Toplumsal Adalet Komisyon Raporları görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Mülkiyeti belediyeye ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “sağlık tesis alanı” işaretli, Yaka Mahallesi, 9714 ada, 4 parsele, Sağlık Bakanlığı’nca sağlık tesisi yapılacağından, Sağlık Bakanlığı adına tesis edilmesi hususunda Başkan Gültak’a yetki verilmesini içeren İmar, Çevre, Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Toplumsal Adalet Komisyon Raporlarının görüşüldü. Rapor, üyelerin oybirliğiyle meclisten geçti.

 

“AKDENİZ’DE YOĞUN BİR TEMPOYA İHTİYACIMIZ VAR”

Mecliste uyumun önemine dikkat çekerek, asıl olanın sayısal üstünlük olmadığını vurgulayan Başkan Gültak, “Hiçbir sıkıntı yok, her şey yoluna girecektir. Tabi hepimiz siyaset yapıyoruz, kendimizi halka iyi ifade etmeye çalışıyoruz.  Halkın hepimizi dinlemesi de elbette önemli. Akdeniz’de yoğun bir tempoya ihtiyacımız var. Hep beraber buna hazırız. Tüm Meclis üyelerimizden de bu ışığı alıyorum.

Herkes çok çalışkan ve üretken. Akdeniz’in de çok işe ve hizmete ihtiyacı var. Tüm Meclis üyelerimize bu tempoları ve çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sayısal çoğunluk, hangi tarafa geçerse geçsin, 3 buçuk yıl boyunca Mustafa Gültak’ın tavrı, yönetim tarzı, işçilere memurlara, Akdeniz halkına bakışı değişmeyecek. Bunu da Allah izin verirse herkes görecek. Bu konuda herkes rahat ve emin olsun. Bundan sonra da uyum içerisinde devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Temenni ve öneriler bölümünde söz alan Meclis üyelerinin birtakım konuları gündeme getirmesinin ardından; bir sonraki meclisin; 1 Eylül 2020 Salı günü toplanmasının karara bağlanmasıyla toplantı sona erdi.