SES seslendi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi’nde hizmet veren sağlık çalışanları verilmeyen ek ödenek isteklerinde ısrar ediyor. Üniversite Hastanesi önünde bugün düzenlenen basın açıklamasına Mersin Tabip Odası, Mersin Hemşireler Derneği, TEZ-KOP İş Sendikası Öz Sağlık İş Sendikası ve Hizmet İş Sendikası katıldı. “MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Çığlığını Duyun” başlıklı açıklamayı Mersin Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Başkavak okudu.

SES seslendi

ZELİHA ÖZİPEK

Sağlık çalışanlarının haklarının gasp edildiğini iddia eden Başkavak, “200 bin vaka ve 5 bini aşan ölüm ile karşı karşıya kalınan bu salgında, sağlık çalışanlarının gösterdiği özveri, çalışmaları anlattı. “Bu çabaları görmemek, emeklerinin karşılığını vermemek, hakkettikleri özlük ve ekonomik haklarını gasp etmek Sağlık Bakanlığının ve hükümetin bir alışkanlığı oldu” diyen Başkavak, bu pandemide 23'ü doktor olmak üzere 43 sağlık çalışanı yaşamını kaybettiğini vurgulayarak, "Canları pahasına görev yapan sağlık çalışanlarının haklarını gasp etmek, en basit anlatımı ile çalışanlardan yana değil, bir avuç sermayedardan yana bir hükümet ile yönetildiğimizin çok açık bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

 

“MEÜ TIP FAKÜLTESİNDE BU ÖDEME GERÇEKLEŞMEMİŞTİR”

Sevgi Başkavak, söz verilen ek ödemelerin MEÜ’de yatırılmadığının altını çizdi. “Pandemi sürecinde ek ödemeler tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekilde ve meslek grupları ve istihdam biçimleri arasında adaletsizliğe neden olmayacak şekilde ödenmesi gerektiğini ifade eden Başkavak, “MEÜ Tıp Fakültesi’nde bu ödeme gerçekleşmemiştir. Performans ödemeleri Temmuz 2019 ile Mart 2020 arasında yapılmamıştır” diye konuştu.

 

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KENDİ YAĞINDA KAVRULMAYA” YA ZORLANMIŞ

Başkavak, Tıp Fakülteleri’nin, hükümetin sağlıkta dönüşüm programı gereği bilim üretmek yerine performans üretmeye yönelik bir sağlık sistemi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, “Tüm sağlık kurumlarında olduğu gibi ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması çok ciddi bir sorun olarak halen karşımızda durmakta. Üniversite hastanelerini asıl görevi olan eğitim ve araştırmadan uzaklaştıran da tıp eğitimi ve sağlık mesleklerinin eğitiminin niteliğini düşüren de sağlık öğrencilerini eğitim adı altında angaryaya zorlayan da sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte söz konusu hastanelere ödeme ve yatırım yapılmayarak adım adım çökertilmesidir. Üniversite Hastaneleri “kendi yağında kavrulma” ya zorlanmış, 3.basamak ileri sağlık hizmeti ve eğitim veremeyecek, araştırma yapamayacak hale getirilmiş, hizmet ağırlıklı çalışmak zorunda bırakılmış, buna rağmen tıp fakülteleri borç yükünün altında ezilmekten kurtulamamıştır.” dedi.

İdarecilerin, MÜ Tıp Fakültesi çalışanlarının bu çığlığının duyulması ve acilen çözüm üretilmesi gerektiğini dile getiren Sevgi Başkavak, aksi taktirde daha çok ses getiren eylem ve etkinliklerle kamuoyunun karşısına çıkacaklarını vurguladı.