4B’li sağlık çalışanları kadro istiyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi Yürütme Kurulu, ‘Herkese güvenceli iş, güvenli gelecek’ diyerek sağlık alanında çalışan 4B’li sağlık çalışanlarına kadro verilmesi talebinde bulundu.

4B’li sağlık çalışanları kadro istiyor

ESRA ŞASİ YAĞMUR

 

SES Mersin Şubesi, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda çalışan on binlerce 4B’li sağlık emekçisine kadro verilmesini talep etti. 4B’li çalışanların durumuyla ilgi sendika binasında düzenlenen basın açıklamasında sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve talepleri dile getirildi. SES Mersin Yürütme Kurulu adına açıklamayı okuyan Şube Eş Başkanı Özge Göncü, 4B’li sağlık çalışanlarının birçok haktan yaralanamadığını belirterek, “Sağlık alanında hâlihazırda on binlerce 4B’li sağlık emekçisi bulunmaktadır. Süresiz sözleşmeliler, birçok haktan yararlanamadan, tayin hakları olmadan, ailelerinde uzak, güvencesiz, baskı altında çalışmaktadır” dedi.

 

“4B’LİLER MOBİNGE UĞRUYOR”

Sağlık alanında yapılan atamaların kadrosuz yapıldığını ifade eden Göncü, pandemi süresinde sağlık emekçilerine duyulan ihtiyacın daha da artması üzerine yapılan ek atamaların ise kadrosuz, güvencesiz, sözleşmeli yapıldığının altını çizdi. Sağlık alanında temel istihdam biçiminin güvencesizlik olduğunun altını çizen Göncü, 4’B statüsünde çalışanların sorunları ise şöyle sıraladı:

“4B statüsünde çalışanların iş güvencesi bulunmamaktadır. 4B’liler kadrolu değildir, sözleşmeleri her yıl yenilenmektedir, dolayısıyla bu durum emekçiler arasında sözleşmem yenilenecek mi baskısını yaratmakta, bu baskı yöneticiler eliyle de beslenmektedir.

 

 

Yine 4B statüsünde çalışanların işten çıkarılma prosedürleri ve gerekçeleri 4A’ya göre farklıdır. Siyasi iktidar her gün ailenin önemi hakkında nutuklar atarken 4B’liler ailelerinden uzakta çalışmaya zorlanmakta, aile bütünlüğünü sağlayamamaktadır. Eş durumu atamaları çok istisnai koşullarda sağlanmaktadır, öyle ki yok denecek durumdadır.

Yine sağlık alanında hizmet üretenlere tanınan eğitim hakkı tayinlerinden 4B’li çalışanlar yararlanamamakta, eğitim gibi temel bir haktan mahrum bırakılmaktadır. Kurum içi sınavla görevde yükselme ve unvan değişikliği yapmaları mümkün değildir.  Yıllık izinleri sonraki yıla devretmemekte, yıl içinde idarecilerin kullandırılmasına izin vermediği durumda o yıl için yıllık izin hakkını kaybetmektedir. Ayrıca kamu çalışanlarına çeşitli mazeretler durumunda tanınan ücretsiz izin hakkı da 4B’lilere tanınmamaktadır. Yine 4B’liler için hastalık izni kullanımında kısıtlamalar ve hak kayıpları vardır. 2 günden fazla olan hastalık raporlarında belirli oranda ücret kaybı oluşmakta, 9 aydan fazla süren sürekli iş göremezlik halinde sözleşmeleri tek taraflı feshedilebilmektedir.

4B’liler açısından kurumlararası yer değişikliği yapma hakları yoktur. Mevcut işyerinde sorun yaşayan, mobinge uğrayan hatta şiddet gören 4B’li çalışan aynı işyerinde hizmet üretmeye mecbur bırakılmaktadır.

Bu haliyle bile kölelik düzeninden hallice olan 4B’li çalışanların durumu, hak kayıpları, söz konusu istihdam modeline geçildiği ilk yıllarda çok daha kötü durumda iken bugün mevcut olan birçok hak, mücadelemiz ile kazanılmıştır. Haklarımızın kalanını da birlikte, ortak mücadelemizle kazanabiliriz.”

 

“KADRO HAKKIMIZ İÇİN BİRLEŞELİM”

SES’in çeşitli tarihlerde yürüttüğü çalışmalar sonucunda 4B’lilerin 4A kadrosuna geçişleri sağlandığını aktaran Göncü, “2013 yılından beri ise kadroya alınmamaktadırlar. Biz diyoruz ki, yine başarabiliriz, mücadelemizle kadroya geçişleri sağlayabiliriz. SES’imizi birleştirelim, kadro hakkımız için birleşelim.

Bilindiği üzere sendikamızın temel mücadele taleplerinden biri sağlıkta güvencesiz istihdam biçimlerinin ortadan kaldırılarak herkes için güvenceli çalışmanın sağlanmasıdır.

Bu kapsamda 4/B’li süresiz sözleşmeli biçimine ilişkin itirazlarımızı daha ilk ortaya çıktığı zamandan itibaren yükselttik. Bu çalışma biçimine karşı her türlü mücadelemizi yürüttük. Bugün 4/B sözleşmelerindeki birçok maddenin 4/B’liler lehine değişmiş olması mücadelemizin sonucudur.

Kadro talebiyle oluşan mücadelenin oluşturduğu güç de nasıl 2013 yılında 4/B’lilerin kadroya alınmasını başarmışsa, bugün de bunun başarılabileceğine, böyle bir mücadelenin de sağlık alanındaki güvencesizliğe karşı ortak mücadeleye önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.