Mersin’de çiftçi sayısı azaldı, istihdam arttı | Güney Gazetesi Mersin

Mersin’de çiftçi sayısı azaldı, istihdam arttı

İstihdam mart 2020’de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 344 bin artarken, şubat 2019’a kıyasla 14 bin azaldı.

Mersin’de çiftçi sayısı azaldı, istihdam arttı


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) mart 2020 verilerinin değerlendirildiği TEPAV istihdam izleme bülteninin 94’üncü sayısında, Türkiye’de kovid-19 küresel salgınının görülmeye başladığı mart 2020’de mart 2019’a göre 4/a sigortalı çalışan sayısı 344 bin artarken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere göre Şubat 2019’a göre 14 binlik düşüş yaşandı. Mart 2019-mart 2020 dönemlerine bakıldığında bir önceki aya göre 4/a sigortalı çalışan istihdamında uzun süreden sonra düşüş olduğu görüldü.

İşsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı son bir yılda 22 bin artışla en fazla İstanbul’da arttı. İstanbul’u, 11 bin artışla Antalya, 6 bin artışla Ankara, 2 bin artışla İzmir ve Muğla takip etti. Mart 2020’de Mart 2019’a göre işsizlik ödeneği alanların sayısında en fazla İstanbul’da artış oldu. İstanbul’u; Antalya, Ankara, Muğla ve Mersin takip etti. Mart 2020’de, son bir yıldaki değişimlere bakıldığında yüzde 2,5 ile en fazla artış sigortalı ücretli çalışan sayısında görülmüştür. Son bir yılda kamu çalışanı sayısında yüzde 2,3 artış yaşanırken; esnaf ve çiftçi sayısında yüzde 1 azalış yaşanmıştır.

Sigortalı ücretli (4/a), kendi hesabına çalışan esnaf ve çiftçi (4/b) ve kamu çalışanı (4/c) sayıları ocak 2013’de 100 kabul edildiğinde, söz konusu değer mart 2020’de sigortalı ücretlilerde (4/a) 122,6, kendi hesabına çalışan esnaf ve çiftçilerde (4/b) 93,3 ve kamu çalışanlarında (4/c) ise 116,5 oldu. Mart 2020’de sigortalı ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre; yüzde 2,5’lik artışla 14 milyon 339 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Şubat 2020’ye göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 14 binlik düşüş gerçekleşti.

Mart 2020’de esnaf ve çiftçi sayısı mart 2019’a göre yüzde 1’lik azalışla 2 milyon 766 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında ise şubat 2020’ye göre esnaf ve çiftçi sayısında 17 bin artış gerçekleşti. Mart 2020’de kamu çalışan sayısı mart 2019’a göre yüzde 2,3’lük artışla 3 milyon 109 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında şubat 2020’ye göre kamu çalışanı sayısında 7 bin azalış gerçekleşti.

 

İSTİHDAM 1 YILDA 344 BİN ARTTI

Mart 2020’de sigortalı ücretli çalışan sayısı mart 2019’a göre yüzde 2,5’lik artışla 14 milyon 339 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Şubat 2020’ye göre sigortalı ücretli sayısında 14 binlik düşüş gerçekleşti. Sektörel bazlı değişimlere bakıldığında yıllık en çok artış, 82 bin ile insan sağlığı hizmetleri sektöründe oldu. Bu sektörü, 60 bin artışla giyim eşyaları imalatı ve 54 bin artışla perakende ticaret sektörleri takip etti. Çalışan sayısı en hızlı artan sektör ise yüzde 19,1 ile sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 18,5 artışla bilgisayar programlama ve danışmanlık, yüzde 18,2 artışla diğer ulaşım araçları imalatı ve yüzde 16,3 artışla insan sağlığı hizmetleri sektörleri takip etti.

 

BİNA İNŞAATI 1 YILDA İSTİHDAMI EN FAZLA AZALAN SEKTÖR OLDU

Türkiye genelinde mart 2020’de, mart 2019’a göre 89 sektörün toplamında 344 bin artış yaşandı ve 27 sektörde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görüldü. Sigortalı ücretli sayısında azalma görülen 27 sektörde, en çok azalma 111 binlik istihdam azalışı ile bina inşaatı sektörü aldı. Oransal olarak bakıldığında istihdam en hızlı hanehalkları tarafından kendi ihtiyaç faaliyetleri sektöründe (yüzde 46) azaldı.

 

İMALAT SANAYİDE KAYITLI İSTİHDAM 1 YILDA 231 BİN ARTTI

Mart 2020’de imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında mart 2019’a göre 231 bin (yüzde 6,4) artış gerçekleşirken, şubat 2020’ye göre imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında 22 bin artış gerçekleşti. 24 imalat sanayi sektörü içerisinde geçen yıla göre 22 sektörde artış görüldü. İmalat sanayide istihdamı en çok artan sektörlerin başında 60 bin artış ile giyim eşyaları imalatı sektörü geldi. Bu sektörü 28 binlik artış ile gıda ürünleri imalatı ve 25 binlik artış ile tekstil ürünleri imalatı sektörleri takip etti. İmalat sanayide oransal olarak en hızlı artış ise yüzde 18,2 ile diğer ulaşım araçları imalatı sektöründe oldu.

 

İSTİHDAMI EN HIZLI ARTAN İL NEVŞEHİR OLDU

Sigortalı ücretli çalışan sayısı mart 2020’de geçen yıla göre 51 ilde artarken; 30 ilde azaldı. En fazla artış 178 bin ile İstanbul’da yaşandı. İstanbul’u; 16 bin artışla İzmir, 15 bin artışla Kocaeli, 13 bin artışla Tekirdağ ve 12 bin artışla Mersin, Gaziantep ve Konya takip etti. Oransal olarak sigortalı ücretli istihdamı mart 2019’a göre yüzde 9,7 ile en hızlı Nevşehir’de arttı. Nevşehir’i; Batman, Yalova, Mardin ve Adıyaman takip etti.

 

1 YILDA KADIN İSTİHDAMI 140 BİN ARTTI

Mart 2020’de sigortalı ücretli kadın istihdamında mart 2019’a göre 140 bin artış (yüzde 3,2) gerçekleşirken, Şubat 2020’ye göre 15 bin artış gerçekleşti. Sektörel bazda bakıldığında son bir yılda 55 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörü kadın çalışan sayısında en çok artış yaşanan sektör oldu. Bu sektörü, 29 bin artışla giyim eşyaları imalatı ve 28 bin artışla perakende ticaret sektörleri takip etti. Oransal artışlara bakıldığında istihdam faaliyetleri sektörü yüzde 26,8’lik artışla en hızlı artan sektör oldu.

 

1 YILDA İMALAT SANAYİDE KADIN İSTİHDAMI 66 BİN ARTTI

Mart 2020’de imalat sanayinde istihdam edilen sigortalı ücretli kadın sayısında mart 2019’a göre sadece 2 sektörde azalış yaşandı. İmalat sanayinde çalışan kadın sayısında mart 2019’a göre 66 bin artış gerçekleşirken, şubat 2020’ye göre 4 bin artış gerçekleşti. Son bir yılda kadın istihdamının en fazla arttığı sektör 29 bin artışla giyim eşyaları imalatı sektörü oldu. Bu sektörü gıda ürünleri imalatı ve tekstil ürünleri imalatı sektörleri takip etti. Oransal değişime bakıldığında ise yüzde 17,6’lık artışla diğer ulaşım araçları imalatı sektörü mart 2019’a göre imalat sanayide sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı en hızlı artan sektör oldu.

 

1 YILDA SİGORTALI KADIN ÇALIŞAN SAYISI EN HIZLI ADIYAMAN’DA ARTTI

Mart 2020’de sigortalı ücretli kadın istihdamında mart 2019’a göre 81 ilin toplamında 140 bin artış yaşanırken, Şubat 2020’ye göre 15 bin artış yaşandı. Mart 2019’a göre artış yaşanan illerin başında 62 binlik istihdam artışıyla İstanbul geldi. İstanbul’u; 11 bin istihdam artışı ile İzmir, 10 bin artış ile Ankara ve 8 bin artış ile Kocaeli ve Bursa takip etti. Oransal artışlara bakıldığında en hızlı artış yüzde 13,7 ile Adıyaman’da yaşandı. Adıyaman’ı; Urfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep ve Balıkesir takip etti.

 

1 YILDA 59 SEKTÖRDE İŞYERİ SAYISI ARTTI

Mart 2020’de Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı mart 2019’a göre yüzde 2 (38 bin) artarak 1 milyon 883 bin oldu. Sektörel bazda incelendiğinde, mart 2019’a göre 13 bin artış ile kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörü; perakende ticaret, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sektörleri izledi. Oransal değişime bakıldığında kütüphane, arşiv ve müzeler sektöründeki işyeri sayısı bir yılda yüzde 52,9 oranında arttı. Bu sektörü eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzeme imalatı ve bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörleri takip etti.

 

1 YILDA İŞYERİ SAYISI 66 İLDE ARTTI

Mart 2020’de, mart 2019’a göre 66 ilde işyeri sayısı arttı. Türkiye genelinde bir yılda işyeri sayısı 38 bin (yüzde 2) arttı. Son bir yılda işyeri sayısı en çok artan il İstanbul (15 bin) oldu. İstanbul’u; Antalya, İzmir, Muğla ve Adana takip etti. Oransal değişime bakıldığında işyeri sayısı en hızlı artan il yüzde 11,7 artışla Mardin oldu. Mardin’i; Batman, Adıyaman, Şırnak, Nevşehir ve Diyarbakır takip etti.

 

1 YILDA KOBİ SAYISI 37 BİN ARTTI

Mart 2020 verilerine göre küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) sayısı 1 yılda 37 bin artarak 1 milyon 877 bin oldu. Mart ayında geçen yıla göre KOBİ işyeri sayısı en fazla artan il 14 bin ile İstanbul oldu. İstanbul’u; Antalya, İzmir, Muğla, Adana ve Kayseri takip etti. KOBİ işyeri sayılarının sektörel dağılımlarına bakıldığında 1 yılda en hızlı artan sektör yüzde 52,9 ile kütüphane, arşiv ve müzeler sektörü oldu. Bu sektörü, eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzeme imalatı ve bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörleri izledi.

 

1 YILDA KOBİ’LERDE SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 233 BİN ARTTI

Sigortalı çalışan sayılarının KOBİ’lere göre dağılımlarına bakıldığında; mart 2019’a göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı 233 bin artarken, şubat 2020’ye göre 79 bin arttı. Mart 2019’a göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artan il 116 bin istihdam artışı ile İstanbul oldu. İstanbul’u; 18 bin artış ile Bursa ve İzmir, 10 bin artış ile Konya, 8 bin artış ile Antalya izledi. KOBİ sigortalı çalışan sayısı en hızlı artan sektör yüzde 42 ile tütün ürünleri imalatı sektörü oldu. Bu sektörü; eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve istihdam faaliyetleri sektörleri takip etti.

 

1 YILDA ESNAF SAYISI 59 BİN ARTTI

Türkiye genelinde esnaf sayısı mart 2019’a göre 59 bin (yüzde 2,8) artarak 2 milyon 180 bin oldu. Şubat 2020’ye göre esnaf sayısı 18 bin arttı. Son bir yılda esnaf sayısı en fazla İstanbul’da arttı. İstanbul’u; Antalya, Ankara, Gaziantep, Bursa ve Konya takip etti. Oransal olarak bakıldığında esnaf sayısı en hızlı (yüzde 11,4) Kilis’te arttı. Kilis’i; Ağrı, Gümüşhane, Bingöl, Iğdır ve Gaziantep takip etti.

 

1 YILDA KAYITLI ÇİFTÇİ SAYISI 86 BİN AZALDI

Mart 2020’de çiftçi sayısında Türkiye genelinde mart 2019’a göre 86 bin (yüzde 12,8) azalış, şubat 2020’ye göre 339 azalış gerçekleşti. 1 yılda çiftçi sayısı tüm illerde azaldı. Çiftçi sayısı en fazla azalan il Manisa oldu. Manisa’yı; Antalya, Samsun, Mersin ve Konya takip etti. Oransal olarak en hızlı azalış yüzde 25,8 ile Bitlis’te gerçekleşti. Bitlis’i; Bartın, Rize, Batman ve Bingöl takip etti.

 

KAMU ÇALIŞANI SAYISI 1 YILDA 69 BİN ARTTI

Mart 2020’de kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde mart 2019’a göre 69 bin (yüzde 2,3) artarken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında şubat 2020’ye göre 7 bin azaldı. Mart 2019’a göre İstanbul, 6 bin artış ile kamu çalışanı sayısı en fazla artan il oldu. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Hatay izledi. Oransal olarak incelendiğinde mart 2019’a göre en hızlı artış yüzde 12 ile Kastamonu’da gerçekleşti.

 

ZONGULDAK, 1 YILDA KAZANCI EN FAZLA ARTAN İL OLDU

Mart 2020 verilerine göre 4/a sigortalı kapsamında prime esas ortalama günlük kazançların illere göre dağılımları aşağıdaki tabloda verildi. Zonguldak, 30,34 lira artış ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan il oldu. Zonguldak’ı; Kırıkkale, Ankara, Erzincan ve Bilecik takip etti. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan il yüzde 22,8 ile Erzincan oldu. Erzincan’ı; Kırıkkale, Osmaniye, Kars ve Çanakkale izledi.

 

1 YILDA KAZANCI EN HIZLI ARTAN SEKTÖR ÜRETİCİ SANATLAR, EĞLENCE FAALİYETLERİ SEKTÖRÜ OLDU

Mart 2020 verilerine göre 4/a sigortalı kapsamında prime esas ortalama günlük kazançların sektörlere göre dağılımına bakıldığında havayolu taşımacılığı sektörü 93,24 lira ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörü ham petrol ve doğalgaz çıkarımı ve sigorta reasürans emeklilik fonları sektörleri takip etti. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan sektör yüzde 40,1 ile üretici sanatlar, eğlence faaliyetleri sektörü oldu.

 

1 YILDA İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BEKLEYENLERİN SAYISI 76 BİN ARTTI

Mart 2020’de işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısında mart 2019’a göre yüzde 52,2 oranında (76 bin) artış görüldü. İşsizlik ödeneği bekleyenler en çok İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir’de arttı. İşsizlik ödeneği alanların sayısında mart 2020’de mart 2019’a göre 8 bin (yüzde 10) artış görüldü. İşsizlik ödeneği alan sayısında geçen yıla göre en fazla İstanbul’da artış oldu. İstanbul’u; Antalya, Ankara, Muğla ve Mersin takip etti. (Haber Merkezi)