‘Uzaktan eğitim gönüllülük esasına göre yapılmalı’ | Güney Gazetesi Mersin

‘Uzaktan eğitim gönüllülük esasına göre yapılmalı’

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sünbül, Milli Eğitim Müdürlükleri’nin baskılarıyla kurum müdürlerinin öğretmenlere, EBA, Zoom, WhatSapp gibi dijital platformları kullanıp ders, etkinlik, etüt benzeri çalışmalar yapmalarını, yaptıkları çalışmaların kayıtlarının müdürlüklere iletilmesini, rapor doldurulmasını talep ettiklerini söyledi ve bu tür talepleri ‘eğitimcilere baskı’ olarak niteledi. Sünbül, “Onaylanmış, güvenli dijital platformlarda uzaktan eğitim yapmak gönüllülük ve bilimsel özerklik ilkeleri gözetilerek eğitim emekçilerinin tercihine bırakılmalıdır” dedi.

‘Uzaktan eğitim gönüllülük esasına göre yapılmalı’

ESRA ŞASİ YAĞMUR

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sünbül, koronavirüs nedeniyle okulların kapatılmasının ardından başlatılan uzaktan eğitim sisteminin, eğitim emekçileri üzerinde yeni baskıların oluşmasına neden olduğunu ileri sürdü.

Okulların geçici olarak kapatılmasıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerinin de sürece uygun biçimde yeniden planlanması gereği doğduğunu ifade eden Sünbül,  “Uzaktan eğitimin EBA gibi onaylanmış kanallardan öğretmen özerkliği gözetilerek, kullanılabilmesi için hem öğretmenin hem de öğrencilerin gereksinim duydukları EBA erişimi için gerekli ücretsiz ağ erişimi sınırlı kotayla sağlansa da ağ üzerinden kaynağa  erişecek bilgisayar, tablet benzeri ekipmanın ihtiyacı olanlar için sağlanamaması ekonomik koşulları uygun olmayan öğrencilerimiz ve meslektaşlarımız açısından bir eşitsizlik doğurmaktadır. Bu eşitsizlikleri görmezden gelen, yok sayan Milli Eğitim Müdürlüklerinin baskılarıyla Kurum Müdürleri de öğretmenlere, üyelerimize dayatmalar yaparak EBA, Zoom, WhatSapp gibi dijital platformları kullanıp ders, etkinlik, etüt benzeri çalışmalar yapmaları, yaptıkları çalışmaların kayıtlarının müdürlüklere iletilmesini, rapor doldurulması talep etmektedirler. Unutulmamalıdır ki bu tür uygulamaların yasal bir düzenlemesi yoktur. Yasal düzenlemeye tabi olmayan dijital ortamlarda eğitim yapmaya zorlamak, zorlama yoluyla yapılan uzaktan eğitimlerin kayıt veya raporlarını istemek hukuki sonuçlar doğuracaktır. Ancak onaylanmış, güvenli dijital platformlarda uzaktan eğitim yapmak gönüllülük ve bilimsel özerklik ilkeleri gözetilerek eğitim emekçilerinin tercihine bırakılmalıdır. Uzaktan eğitim her ders için olanak sunmayabilir. Bazı derslerin ancak yüz yüze yapılabileceği gerçeğini unutmamak gerekirken EBA kullanım süreleri ölçülerek eğitim emekçilerinin ‘EBA’yı kullan, kullanım süren yüksek olsun ama nasıl olursa olsun’ diyerek istismar edilmesi mobbingdir” dedi.

 

 ‘YARIŞMA DÜZENLEMEK BİLİMSEL DEĞİL’

Bazı kurum yöneticilerinin EBA kullanım sürelerini yarışa dönüştürdüklerini de iddia eden Sümbül, “EBA’yı En Çok Biz Kullanıyoruz” yarışması düzenlenmesinin herhangi bir bilimsel ölçütle açıklanamayacağını ifade etti.

Sünbül, “Ayrıca bu yarışma sistemde amaca uygun olmayan gereksiz yoğunluğa neden olmakta, etkinlik yapmak isteyen öğretmenler, etkinliğe katılmak isteyen öğrencilerimiz sisteme girememektedir. Niteliksizliği özendiren, nicelik ölçütleri öne çıkaran bu dayatmacı anlayışı reddediyoruz.  Sendika olarak biz uzaktan eğitime karşı değiliz; uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerine, yüz yüze eğitimin eşitiymişçesine yaklaşımın karşısındayız. Pandemi ve benzeri nedenlerle farklı eğitim yöntemleri geçici olarak kullanılabilir. Bu yöntem gönüllülük, kişisel isteklilik, tercihen kullanılırsa, öğrencilerimizin ve eğitim emekçisi öğretmenlerimizin ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanırsa uygulanmasında bir sakınca görmemekteyiz. Aksine evden çıkamayan çocuklarımızın zamanlarını verimli ve planlı kullanımları da sağlanmış olacaktır. Uzaktan eğitim öğretmenin özerkliğini ortadan kaldırmadan, eşitsizlikleri gidererek, yüz yüze eğitim başlayana kadar -onaylanmış kanal/araçlarla yapılan- eğitime yardımcı bir alan olduğunu unutmadan kullanılmasında bir sakınca görmüyoruz” ifadelerini kullandı.