“Sağlıkta şiddet yasası önemli bir adım olacak” | Güney Gazetesi Mersin

“Sağlıkta şiddet yasası önemli bir adım olacak”

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen 8 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Sağlıkta Şiddet Yasasının çıkmasının sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin caydırıcılığı için önemli bir adım olacağını söyledi. Sağlıkta şiddetin son bulmasının hekimlerin en temel talebi olduğunu ifade eden Antmen, “Uzun yıllar önleyici, caydırıcı bir düzenlemenin yaşama geçmesi için mücadele veriyoruz. Bu bağlamda sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik “Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” önemli” dedi.

“Sağlıkta şiddet yasası önemli bir adım olacak”


Hasan KÜÇÜK

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, Sağlıkta Şiddet Yasası ile ilgili 8 Nisan’da TBMM’ye sunulan Kanun teklifi hakkında görüşlerini açıkladı.

Sağlıkta şiddetin son bulmasının hekimlerin en temel talebi olduğunu ifade eden Antmen, “Uzun yıllar önleyici, caydırıcı bir düzenlemenin yaşama geçmesi için mücadele veriyoruz. Bu bağlamda sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik olarak 8 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olumlu bir adımdır. Sunulan teklifin kamu sağlığını ve bu kapsamda sağlık çalışanlarının sağlığını korumak bakımından Türk Tabipler Birliği tarafından incelenmiş, değerlendirmeler ve teklifin iyileştirilmesine yönelik önerilerimiz bütün milletvekillerine sunulmuştur” dedi.

Kanun teklifi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri temel kanununun ek 12. maddesinde ilave bir düzenleme yapıldığını anlatan Antmen, “Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen; kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarına karşı verilecek cezaların; yarı oranında arttırılması, hapis cezalarının ertelenmemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması, bu suçların mağduru olan sağlık personelinin görevden çekilmesine yönelik bir düzenlemenin kabul edilmesi teklif edilmektedir. Bu kapsamda hapis cezalarının ertelenmemesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına yönelik düzenlemeler cezasızlık sonucunun değiştirilmesi bakımından bütünüyle katıldığımız düzenlemelerdir. Böylece kamu sağlığını, sağlık çalışanlarının sağlığını bozan, sağlık çalışanlarının çalışma motivasyonunu kıran, çalışma barışını bozan eylemlerin, caydırıcılık yolu ile önlenmesine yönelik önemli bir adım atılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Antmen, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarının sağlık personeline karşı işlenmesi halinde, cezada artış öngören düzenleme ile ilişkili her suç maddesine yönelik önerilerini ve söz konusu suçların mağduru olan sağlık çalışanlarının görevden çekilebilmesine yönelik fıkraya ilişkin düzenlemelerin iyileştirilmesine yönelik önerilerini milletvekillerini sunduklarını kaydetti.