“Salgın var diye kronik hastalar ihmal edilmemeli” | Güney Gazetesi Mersin

“Salgın var diye kronik hastalar ihmal edilmemeli”

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şube Başkanı Zeki Sinan Doğan, pandemi döneminde hastanelere başvurularda doğal olarak ciddi bir düşüş olduğunu ifade ederek “Kovid-19 dışı hastalıklarda, korku nedeniyle hastaların hastanelere başvurmaya çekindiği, bunun sonucunda acil hastalarının, kanser hastalarının ve kronik hastaların tanı ve tedavisinin gecikmesinin, ilerde giderilmesi zor ve geri dönülmez sonuçlar doğurabileceği değerlendirilmektedir” dedi.

“Salgın var diye kronik hastalar ihmal edilmemeli”


SES Başkanı Zeki Sinan Doğan yaptığı yazılı açıklamada, önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öneminin salgın sürecinde bir kez daha öne çıktığını belirtti.

 

“AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE SÖZLEŞME GEREĞİ YETERİ KADAR KORUYUCU MALZEME VERİLMİYOR”

Vatandaşın çeşitli nedenlerle  başvurduğu ilk sağlık kurumları olan sağlık ocaklarının sağlıkta dönüşüm adı altında neredeyse tasfiye edildiğini öne süren Doğan, “Birinci basamak sağlık hizmetini gereksizleştirerek hastanelere yığılmayı arttıran sağlık politikaları, aynı zamanda sağlık ekibini de sözleşmeli çalışmaya mahkûm etmiştir. Şimdi de ASM'lerdeki sağlık emekçilerine ülkenin her tarafında yaşanan bu salgın günlerinde “sözleşme gereği” yeterince koruyucu verilmediği, gerekçe olarak ise “ASM’lerin ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda“ olduğu gösterilmektedir. Aile hekimliği sözleşmesi hazırlanırken pandemi durumunun düşünülmemiş olduğu, bu sıkıntıların nedeninin bu öngörüsüz davranış olduğu açıktır” dedi.

 

“SAĞLIK EMEKÇİLERİ KORUNMALI”

ASM’lerdeki kişisel koruyucu malzemelerin acil olarak giderilmemesi durumunda çok sayıda sağlık emekçisinin kovid-19  pozitif  olmalarından endişe ettiklerini ifade eden Doğan,

“Böyle bir durumun sorumluları da, bu donanımları sağlamayan yetkililer olacaktır. Sağlık hizmetinin gerçek anlamda kesintisiz verilebilmesinin ön koşulunun sağlık emekçisinin sağlığı olduğu bilinci ile hareket edilmeli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için sağlık emekçileri bedenen ve psikolojik olarak korunmalıdır. Hastanelerde çalışma şartları düzeltilmeli, riskli ve özellikli bölümlerde çalışanların uzun çalışma saatleri, dünyadaki örneklere göre düzenlenmelidir. Çalışanlar, Pandeminin henüz başında yorgun düşürülmemeli, dönüşümlü çalışma esas alınmalı ve beslenmesine önem vermelidir. Personel sayısının arttırılması ve deneyimli sağlıkçıların gerektiği bu dönemde haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen tüm ihraçlar derhal göreve iade edilmeli ”şeklinde konuştu.

 

“KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İHMAL EDİLMEMELİ”

Salgını önlemek için çalışan sağlık emekçileri olarak  pandemi döneminde hastanelere  başvurularda doğal olarak ciddi bir düşüş gözlemlediklerini ifade eden Doğan şunları söyledi: “Ancak; kovid-19 dışı hastalıklarda,  korku nedeniyle hastaların hastanelere başvurmaya çekindiği, bunun sonucunda acil hastalarının, kanser hastalarının ve kronik hastaların tanı ve tedavisinin gecikmesinin, ilerde giderilmesi zor ve geri dönülmez sonuçlar doğurabileceği değerlendirilmektedir. Hiç bir kimse tedavisini aksatmamalıdır. Salgından ölümleri engelleyelim derken kronik hastalıkları olanlar ve takip gerektiren hastalar gözden kaçırılmamalı.” (Haber Merkezi)