‘Önlem alınmazsa o evler şiddet yuvası olur” | Güney Gazetesi Mersin

‘Önlem alınmazsa o evler şiddet yuvası olur”

Günebakan Kadın Derneği Başkanı Zübeyde Akpınar, korona salgınının sadece bir sağlık sorunu olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek, “Yeterli önlem alınmadığı takdirde salgın nedeniyle evde kalan kadın ve çocuklara yönelik şiddet, istismar vakalarında ve kadın cinayetlerinde artış yaşanacaktır” dedi.

‘Önlem alınmazsa o evler şiddet yuvası olur”


ESRA ŞASİ YAĞMUR

Koronavirüs salgınının Türkiye’de de etkili olduğunun resmen açıklandığı günden bu yana bilim insanları ve yöneticiler salgının yayılma hızını azaltmak için ‘Evde Kal’ çağrısı yapıyor. Yurttaşların mecbur olmadıkça evden çıkmaması sağlık açısından, salgının yayılmaması açısından önemli ancak ‘Evde Kal’ çağrısının farklı sosyal yönleri de var. Bu kesimlerden biri de şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar.

Günebakan Kadın Derneği Başkanı Zübeyde Akpınar, Koronavirüs salgını sürecini ve sosyal izolasyon önlemlerini kadınlar ve çocuklar açısından değerlendirdi. Korona  salgının  sadece bir sağlık sorunu olarak ele alınmaması gerektiğini,  bunun aynı zamanda toplumsal, sosyal ve ekonomik boyutları olan büyük bir sorun olduğunu ifade eden Akpınar, “Zaten son yıllarda ciddi artış gösteren kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri Korona sebebiyle evde kalmak durumunda olan kadınlar için şiddet gördükleri erkekle aynı evi paylaşmak durumunda kalması ne kadar güvenli olabilir. Kadın ve çocuklar için yeterli önlemler alınmaz ise kadın ve çocuklara yönelik şiddet, istismar vakalarında, kadın cinayetlerinde artış yaşanacaktır. Hayat eve sığar deniyor ama önlem alınmaz ise kadınlar için o evler şiddet yuvası olmaya devam edecek. Çünkü biz biliyoruz ki kadınlar en çok evlerinde öldürülüyor, şiddete maruz kalıyor” dedi.

 

“SIĞINMA EVLERİNİN KOŞULLARI YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Türkiye’de kadınların en çok evli oldukları ya da eskiden evli oldukları erkekler tarafından şiddete maruz bırakıldığını, öldürüldüğünü ifade eden Akpınar, “Koronavirüs salgını kapsamında evde kalma tedbirlerinin alındığı bu dönemde kadına yönelik şiddetle mücadelede  öncelikle var olan mekanizmaların, şiddet acil yardım hatları ve mobil destek uygulamalarının, sosyal medya ve basın yoluyla yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün arttırılması gerekmektedir. Şiddet tehlikesi altında olan kadınlar için farklı alternatif çözümler ortaya konmalı ve şiddet uygulayan erkekler için uzaklaştırma kararları daha hızlı alınmalı ve etkin uygulanmalıdır. Kadın sığınma evlerinin koşulları salgın açısından değerlendirilerek yeniden düzenlenmelidir” diye konuştu.

 

“KRİZ, SAVAŞ, SALGIN HASTALIKLAR EN ÇOK KADINLARI ETKİLİYOR”

Kadına yönelik şiddetin artması tehlikesine karşın hükümet tarafından henüz kadına yönelik şiddetle mücadelede kapsamında herhangi tedbir alınmadığını belirten Akpınar, kadına yönelik suç işleyenlerin Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında aftan yararlanma tehlikesinin hâlâ sürdüğünü söyledi. Akpınar, “Ekonomik kriz, savaş, salgın hastalıkların en çok kadınları etkilediği bir gerçektir. Tüm dünyada karantina sürecinde kadına yönelik şiddetin arttığı görülmektedir. O yüzden çok hızlı bir şekilde hükümetin karantina günlerinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri alması, acil eylem planları oluşturması ve 6284’ün daha etkin uygulanması gerekmektedir. Aile bakanlığı, emniyet dahil tüm kurumlar görevini yapmalı, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) ‘6284 sayılı Kanun çerçevesince verilecek tedbir kararlarının yükümlülerin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi’ kararı kadına yönelik şiddetin önlenmesi bir yana kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin artmasına neden olacaktır. Bu olağanüstü dönemde salgınla ilgili bir çok önlem alınırken şiddet gören veya şiddete uğrama riski olan kadınlarla hiçbir önlem alınmamış olması  gerçekten iktidarın yine kadınları görmediğini, yok saydığını gösteriyor. Kadınları Koronadan daha fazla erkek şiddeti öldürmeye devam ediyor çünkü” ifadelerini kullandı.