Sağlık ocaklarına geçici izolasyon odası önerisi | Güney Gazetesi Mersin

Sağlık ocaklarına geçici izolasyon odası önerisi

Mersin Tabip Odası, Koranavirüs salgınına karşı hazırladığı çalışma planını kamuoyuna açıkladı. Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana sahada yaptıkları gözlemlerden yola çıkarak Pandemi (Salgın) Çalışma Planı’nı hazırladıklarını söyledi. Antmen, planı hem meslektaşlarıyla hem kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık ocaklarına geçici izolasyon odası önerisi


ESRA ŞASİ YAĞMUR

Mersin Tabip Odası’nın çalışma planı Birinci Basamağa (Sağlık ocakları, ASM’ler) Yönelik Çalışma Planı ve Yataklı Sağlık Kurumlarına Yönelik Çalışma Planı olarak iki bölümden oluşuyor.

Çalışma planının birinci basamakla ilgili bölümünde  “ASM girişinde triyaj oluşturulmalı, ateş ölçümü yapılmalı, anamnezde boğaz ağrısı, öksürük ve solunum sıkıntısı, yurtdışı teması sorgulanmalıdır. ASM girişine en yakın “Geçici İzolasyon Odası” oluşturulmalıdır.  Tüm ASM’lerde zamanlama çizelgesi oluşturulmalı, bağışıklama, gebe, lohusa, bebek ve çocuk izlemleri gibi koruyucu sağlık hizmetleri ve muayene saatleri birbirinden ayrılmalıdır. Önerimiz 08-12 arası izlemler, 13-17 arası ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri verilmelidir.  ASM’lerde uygun aralıklarla hasta girişi durdurulmalı, gerekli dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri uygulanmalıdır. Dezenfeksiyonda  genel olarak yüzde 1’lik çamaşır suyu,  şüpheli vaka varsa yüzde 10’luk çamaşır suyu kullanılması çok önemlidir. Geçici izolasyon odasının dezenfeksiyonu, havalandırılması her hastadan sonra yapılmalı, bu iş için personel görevlendirilmelidir. ASM yakınlarında, gereksiz başvuruyu önlemek amacıyla güvenlik güçleri ile koordine çalışılmalıdır ve gerekirse özel güvenlik görevlendirilmelidir” önerileri yer aldı.

Mersin Tabip Odası’nın çalışma programında, yataklı sağlık kurumlarıyla ilgili önerilerin başında ise ‘acil ve poliklinik başvuruları öncesinde ateş ölçümü yapılmalı ve Covid-19 güncel rehberi doğrultusunda olası vaka ve temaslı kişiler maske takılarak, eşlik eden sağlık personeli ve veya güvenlik personeli ile tarama alanına yönlendirilmelidir. Hastanelerde tüm polikliniklerde ateş ölçümü yapılmalı Covid-19 olası vaka düşünülen hastaya ve temaslı kişilere maske takılarak mümkün olduğunca az temas sağlanarak sağlık personeli ve/veya güvenlik personeli eşliğinde hastanede oluşturulan tarama alanına yönlendirilmelidir” önerileri yer aldı.

Mersin Tabip Odası, bu süreçte sağlık çalışanlarının çalışma saatleri ve dinlenme saatlerinin iyi dengelenmesi, ücretler de iyileştirme yapılması gerektiğini de vurguladı