‘Çadırlarda yaşayanlar için önlem alınmalı’ | Güney Gazetesi Mersin

‘Çadırlarda yaşayanlar için önlem alınmalı’

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, çadırlarda yaşayan Suriyeli tarım işçilerinin ve çocuklarının, başka kesimlerle temas etmedikleri için Koronavirüs salgını riskinden uzak olduğunu söyledi ve ekledi: Ancak virüs bu çadırlara ulaştığında tümüne birden bulaşması da mümkündür! Antmen, Valiliğe ve Sağlık Müdürlüğü’ne bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

‘Çadırlarda yaşayanlar için önlem alınmalı’


ESRA ŞASİ YAĞMUR

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, çadırlarda sağlıksız koşullarda, temiz içme ve kullanma suyu olmadan yaşamaya çalışan Suriyeli tarım işçilerinin durumunu, Koranavirüs salgını riski penceresinden değerlendirdi, uyarılarda bulundu.

Antmen, “Tarım işçisi olarak çadırlarda yaşayan göçmen işçilerin her zaman çok zor şartlar altında yaşadığı bilinen bir gerçek. Hijyen koşullarından çok uzak bir yaşam nedeniyle toplumun genelinden çok daha sağlıksız bir ortamda olduklarını kabullenmek gerekir. Kanalizasyon olmaması nedeniyle son dönemde sağlanan temiz suyun sağlıklarını korumada ne denli etkili olduğu şüpheli bir durum. Zira en ufak bir yağmur ya da kötü hava koşullarında temiz su ile kanalizasyonun birbirine karışması ve yaşadıkları ortamı iyice kirletmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecektir.  Temiz gıdaya ulaşamamaları, uygunsuz hijyenik olmayan barınma koşulları da ayrı bir sorundur ki, özellikle çocukların bulaşıcı hastalıklara çok daha çabuk yakalanmaları için ciddi bir zemin oluşturmaktadır” dedi.

Çadırlarda yaşayan Suriyeli tarım işçilerinin sağlık ve eğitim olanaklarından uzak olduğunu, nüfus cüzdanları olmadığı için birinci basamak sağlık hizmeti bile alamadıklarını ifade eden Mehmet Antmen,  “Çok ciddi bir yanılgı içerisinde değil isek Koronavirüs açısında  en şanslı grubun bu çadırlarda yaşayan insanlar olduğunu düşünüyorum zira ne yerli ne de yabancı hiç kimse bu insanlarla herhangi bir temas içerisinde değiller. Bu hastalığın temas yoluyla bulaştığı düşünüldüğünde en azından çok uzun bir süre virüs ile karşılaşmayacaklarını söylemek yanlış olmaz. Ancak virüs bu çadırlara ulaştığında tümüne birden bulaşması da mümkündür. Nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar Koronavirüs salgınının en önemli engelini sosyal izolasyon olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da kapalı ortamlardan ziyade insanlardan uzak ortamların yaratılmasında salgını önlemede çok daha yararlı olacağı bilinmelidir. Ancak günlük ihtiyaçlarının karşılanması valiliklerin ve belediyelerin en önemli görevlerinden biri olmalıdır” diye konuştu.

Suriye'den göçün ilk başladığı dönemde Mersin Tabip Odası olarak bu yerleşim yerlerinde gözlemlerini yaptıklarını ve önerilerini sunduklarını anlatan Antmen, “Ancak valilik AFAD kamplarını işaret ederek buralara gerekli desteği sağlamadı ve burada yaşayan insanları kendi kaderleriyle baş başa bıraktı. Tüm bu yaşananların bize gösterdiği şey bu çadırlarda bir dramın yaşandığı ve bunun ancak devletin buralara müdahale etmesi ile sorunun üstesinden gelinebileceğidir.  Mersin Tabip Odası olarak gerek Valiliğe ve gerekse Sağlık Müdürlüğüne bir kez daha sesleniyoruz ve şehrimizin kanayan bu yarasına parmak basmaya çağırıyoruz” dedi.