“Eşitlik mahallede başlar!” | Güney Gazetesi Mersin

“Eşitlik mahallede başlar!”

Türkiye genelinde 2014-2019 döneminde toplam 73 ilde kadın muhtar bulunurken, 2019-2023 döneminde bu sayı 77 ‘e yükseldi.

“Eşitlik mahallede başlar!”

Mersin ise, 21 muhtar ile Türkiye genelinde 9. sırada. “Eşitlik mahallede başlar!” diyen KA.DER yönetimi yerel yönetimde kadının temsilini arttırmak için kolları sıvadı. KA.DER, Mersin Kent Konseyi işbirliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle "Mersin Kadın Muhtarlar Kapasite Güçlendirme Eğitimi Programı” başlıklı eğitim kampı gerçekleştirdi. KA.DER’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel yönetimlerin beşiği olan mahalle ve köy birimlerini oluşturan muhtar ve ihtiyar meclislerinde, kadın temsilinin arttırılmasına katkı sunmak, yerelde kadın sorunlarının görünürlüğünü arttırmak ve çözüm önerileri oluşturmak amacıyla Mersin Kent Konseyi ile KA.DER işbirliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle "Mersin Kadın Muhtarlar Kapasite Güçlendirme Eğitimi Programı” başlıklı eğitim kampı gerçekleştirildi. Kadın temsiliyetinin arttırılmasına yönelik düzenlenen eğitim kapsamında Mersin Kent Konseyi toplantı salonunda 3 günlük programa katılan kadın muhtarlar, 8 saat teorik ve pratik uygulamalarla bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırdı. 21-22-23 Şubat’ta gerçekleştirilen programda, Dr. Hatice Yeşildal “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer “Etkili İletişim Teknikleri’”, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar “Yerel Siyaset ve Katılım’”, Prof. Dr. Erbay Arıkboğa “Muhtarlık Kurumunun İşleyişi ile Belediyeler ve Diğer Kurumlarla İlişkileri”, Doç. Dr. Yasemin Hilmiye Özuğurlu “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Örnek Uygulamalar” ve Dr. İsmail Güneş “Kadın Muhtarların Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu eğitimler verdi. Kadınların Türkiye’ye özgün 1829 yılından itibaren bir yönetim modeli olarak var olan muhtarlık kurumunda, muhtar olma ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkını 26 Ekim 1933 tarihinde yapılan köy kanunu değişikliği ile kazandıklarının anlatıldığı eğitimlerde, kadın temsilinin halen düşük oranlarda olduğu kaydedildi. Türkiye’de 50.292 muhtardan 2014 seçim sonuçlarına göre sadece 674’ünün kadın olduğu anımsatılarak, 2019 Yerel Seçimlerinde yüzde 58,95 oranında artarak bu sayının 1071’e çıktığı belirtildi. Artışın umut verici olduğu fakat yüzde 2,14’e denk gelen bu oran eşit temsilden çok uzak olduğu ifade edildi. Türkiye genelinde, yine 2014-2019 döneminde toplam 73 ilde kadın muhtar bulunurken, 2019-2023 döneminde bu il sayısı 77 ‘e yükseldiği bildirildi. Mersin’in ise, kadın muhtar sayısı bakımından 21 muhtar ile Türkiye genelinde 9. sırada olduğu kaydedildi. (Haber Merkezi)