Hekimler isyan etti

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan asistan hekimler, performans ücretlerinin ve fazla mesai ücretlerinin 8 aydır ödenmemesi üzerine hastane önünde eylem yaptı. Asistan hekimler adına yapılan açıklamada, “Uzun bir süredir bırakın iyi sağlık hizmeti vermeyi, ruhsal ve bedensel sağlığımızı bozacak şartlar altında çalışmaktayız” denildi.

Hekimler isyan etti

Esra Şasi Yağmur

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin mali kriz nedeniyle ilaç ve sarf malzemesi temini yapamadığı, ameliyatlarda kullanılacak malzemelerin bile hasta yakınlarından istendiği iddiaları geçtiğimiz aylarda TBMM gündemine kadar taşınmıştı.

Hastanede yaşanan mali kriz nedeniyle asistan hekim ücretlerinin ödenememesi üzerine asistan hekimler hastane binası önünde eylem yaparak Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nü duyarlı olmaya çağırdı.

Eylemde ‘Artık yeter. Asistan hekim köle değildir. Emeğimizin karşılığını istiyoruz’ ve ‘Sağlık çalışanları köle değildir. Emeğimizin karşılığını istiyoruz’ yazılı pankartlar açıldı.

 

8 AYDIR ÖDENMEDİ. İLERİKİ GÜNLERDE DE ÖDENMEYECEK

Asistan hekimler adına hazırlanan bildiriyi okuyan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, “Mersin Üniversitesi Hastanesi çalışanları olarak mesleğimize yakışır şartlar altında, emeğimizin karşılığını zamanında ve tam alarak hizmet sunmak istiyoruz. Ancak uzun bir süredir bırakın iyi sağlık hizmeti vermeyi, ruhsal ve bedensel sağlığımızı bozacak şartlar altında çalışmaktayız. 8 ay geriden gelen performans ücretlerinin ve ödenmeyen fazla mesai ücretlerinin, hastanenin mevcut mali durumu gerekçe gösterilerek ödenmeyeceği, yineleyen görüşmelerimiz sonucunda tekrarlandı. Bu durum artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Yıllardır idarecilerin her sıkıştıklarında hastanenin mali durumunu gerekçe göstererek emeğimize, alın terimize göz dikmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Mali durum bozuksa bunun suçlusu biz çalışanlar değiliz. Bunun suçlusu, sağlıkta dönüşüm politikaları ve sağlık sistemini yönetenlerdir” dedi.

 

“HASTA YAKINLARIYLA KARŞI KARŞIYA GELİYORUZ”

Hastane giderlerinin her yıl katlanarak artmasına karşın, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında, üniversite hastanelerine yaptığı ödemelerin yıllardır artmamasının, dönem dönem azaltılmasının, hastaneleri borç batağına sürüklediğini ifade eden Antmen, “Tüm bu gerçeklere rağmen, borç yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarına bindirilmek istendiği tuhaf bir durum ortadadır. Hastane bütçesinin, kimi zaman ilaç ve sarf malzeme almaya yetmeyecek durumda olması, hastaların tedavilerinin ve ameliyatlarının gecikmesine; asistan, stajyer ve öğrencilerin eğitimlerinin aksamasına sebep olmaktadır. Bu durumun sorumlusunun sağlık çalışanlarıymış gibi algılanması, sağlık çalışanları ve hastaları karşı karşıya getirmektedir. Ne yazık ki zaman zaman sağlıkta şiddete sebep olmaktadır. Bu şiddet kimi zaman canımıza kastetmektedir” diye konuştu.

 

“ASİSTAN HEKİM ÜCRETLERİNDE KESİNTİ YAPILMASIN”

Mehmet Antmen, asistan hekimlerin geçmiş dönemlere ait tüm alacaklarının ödenmesi, nöbet ücretlerinin, yoğun bakım nöbeti farklarının düzenli olarak yatırılması, döner sermaye ve performans ek ödemelerinin öğretim üyesi, araştırma görevlisi, yardımcı sağlık personelinin yanı sıra diğer hastane personeline düzenli olarak ödenmesi, ücretlerde herhangi bir kesinti yapılmaması taleplerini dile getirdi.