Memurlar, ’ihtiyaçtan tasarruf olmaz’ diyerek ses yükseltti | Güney Gazetesi Mersin

Memurlar, ’ihtiyaçtan tasarruf olmaz’ diyerek ses yükseltti

Kamuda Tasarruf Genelgesi’ndeki bazı maddeleri yargıya taşıdıklarını belirten memurlar Mersin’de eylem yaptı. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’, ‘Memuruz, haklıyız, kazanacağız’ şeklinde sloganlar atan kamu emekçileri genelgenin doğuracağı olumsuzluklara dikkat çekti. Türkiye Kamu-Sen Mersin il Temsilcisi Metin Ercan, “Tasarrufa varız. İsraftan tasarruf olur, lüksten tasarruf olur, fazladan tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz. İhtiyaçtan tasarruf olmaz, emeğin hakkından tasarruf olmaz, alın terinin karşılığından tasarruf olmaz” dedi.

Memurlar, ’ihtiyaçtan tasarruf olmaz’ diyerek ses yükseltti


ELVAN KONUK

Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen memurlar, Kamuda Tasarruf Genelgesi’nde yer alan fazla mesailere sınır getirilmesi, kamuya personel alımındaki değişlikler, servis hizmetinin ve giyim yardımının kaldırılması maddelerine karşı ses yükseltti.

Türkiye Kamu-Sen Mersin il Temsilcisi Metin Ercan, açıklanan genelgeyle alım gücü her geçen gün düşen memur ve emeklilerin kötü etkileneceğine dikkat çekti.  Ercan, “Kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına bizler de destek veriyoruz. Ancak tasarruf tedbiri adı altında çalışanlarımızın kazanılmış haklarının kısıtlanmasına, toplu sözleşme hükümlerinin yok sayılmasına karşıyız. Kamu çalışanlarının haklarına yönelik düzenlemelerin kamu bütçesine katkı yapmayacağı aksine olumsuz sonuçlar doğuracağı inancındayız” dedi.

 

“SERVİS HİZMETİNİN KALDIRILMASI MADDESİNİ YARGIYA TAŞIDIK”

 

Özellikle kamuda servis hizmetlerinin kaldırılmasının hem ekonomik hem de hukuki boyutları bakımından sorun teşkil edeceğini belirten Ercan, servis hizmetinin lüks değil, ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Ercan, “Servis hizmetlerini kaldırdığınızda, bu hizmetten faydalananlara toplu taşım kartı verilecektir. Bunun bir maliyeti vardır. Bazı kamu çalışanlarımız özel araçlarını kullanmayı tercih edecektir. Bu durumda hem ulaşım masrafları devam edecek hem özel araçlar nedeniyle şehrin trafiğine olumsuz etkisi olacak hem de büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz akaryakıt tüketimi artacaktır. Bu uygulamanın ekonomik olarak hiçbir katkısı olmayacağı açıktır. Bunun yanında servis hizmetlerine ve toplu taşım kartlarına ilişkin olarak toplu sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları bulunmaktadır. Bu kararlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın uygulanırlar. Dolayısıyla kanun hükmündedirler. Kanun hükmündeki bir uygulamanın normlar hiyerarşisinde daha aşağıda bulunan genelge ile kaldırılması hukuki değildir. Bu hükmün iptal edilmesi için geçtiğimiz gün yargıya başvurduk” ifadelerini kullandı.

Genelgede yer alan giyim yardımının kısıtlanması ve fazla mesailere sınır getirilmesi gibi uygulamaların da doğru olmadığını vurgulayan Ercan, “Bundan sonra da uygulama aşamasına geçildiğinde yine tasarruf genelgesinde yer alan lojman kiraları, giyim yardımlarının kısıtlanması, kamuda en önemli konulardan bir tanesi olan hizmet araçları alımının durdurulması gibi konularda da yargı yoluna başvuracağız” diye konuştu.

 

“HASTANELER DOKTORSUZ, OKULLAR ÖĞRETMENSİZ, KURUMLARIMIZ MEMURSUZ MU KALACAKTIR?”

 

Birçok kurum ve kuruluşta çalışan memurların yetersiz kadrolar nedeniyle ağır iş yükü altında ezildiğini belirten Ercan, “Emekli maaşlarının da görev aylığının yarısına düşmüş olması nedeniyle tüm çalışanlarımız 65 yaşına kadar görevde kalmayı tercih etmeye başlamış, emeklilik adeta bir kabusa dönüşmüş durumdadır. Birçok kurumda, özellikle kiraların yüksek olduğu illerde boş kalan kadrolar nedeniyle hizmetler aksamaktadır. Durum böyleyken kamuya personel alımını emekli olan kamu çalışanı sayısıyla sınırlamak, kamu hizmetlerinin kalitesinden, etkinliğinden ve verimliliğinden vazgeçmek demektir. Bu durumda hastaneler doktorsuz, hemşiresiz, okullar öğretmensiz, postaneler dağıtıcısız, kurumlarımız memursuz mu kalacaktır? Kamu çalışanlarının hakları üzerinden tasarruf sağlama imkân ve ihtimali bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

 

“FAZLADAN TASARRUF OLUR AMA AZDAN TASARRUF OLMAZ”

 

Tasarruftan önce adaletin sağlanması gerektiğini dile getiren Ercan, şu şekilde konuştu:

“Kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin sorunu çok, tasarruf tedbirlerine dayanacak gücü yoktur. Bu ekonomik şartlar karşısında tasarruf değil bir an önce ek tedbirler alınarak memurlar ve emekliler rahatlatılmalıdır.

Özellikle hayatın gerçekleriyle uyuşmayan, çalışma hayatıyla ilişiği kalmayan memur emekli maaşlarının iyileştirilmesini, 12 bin TL tutarındaki ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılmasını bekliyoruz.

Anayasa Mahkemesince haksız bir kararla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin, sendika üyesi kamu çalışanlarına tekrar ödenerek ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesini, 2 milyon kamu çalışanının elinden alınan aylık 345 TL ödemenin iadesini istiyoruz.

Vergi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesini ve çalışanlarımızın gelir vergisi oranlarının yüzde 15'e sabitlenmesini bekliyoruz.

Hem ilk atamalarda hem de görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılmasını, atama, görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde adalet, hakkaniyet ve liyakate göre hareket edilmesini bekliyoruz.

Türkiye Kamu-Sen olarak yargıya taşıdığımız tasarruf genelgesinin hukuka uygun olmayan maddelerinin mahkemelerimizce iptal edileceğine ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.

Tasarrufa varız. İsraftan tasarruf olur; lüksten tasarruf olur, fazladan tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz; ihtiyaçtan tasarruf olmaz, emeğin hakkından tasarruf olmaz, alın terinin karşılığından tasarruf olmaz.”