Vergide adalet mücadelesi sürüyor | Güney Gazetesi Mersin

Vergide adalet mücadelesi sürüyor

Mersin’de sağlık emekçileri vergide adalet eylemlerini Akdeniz Çamlıbel ASM ve Erdemli Devlet Hastanesi önünde sürdürdü. “Vergide adaleti, gelirde adaleti, ülkede adaleti kazanacağız” diyen sağlıkçılar taleplerini bir kez daha yineledi.

Vergide adalet mücadelesi sürüyor


İLKAY ADALIOĞLU

Vergide adalet eylemleri 21 Şubat’tan bu yana her Çarşamba günü gerçekleştiriliyor. Mersin’de sağlık emekçileri bu kez Akdeniz Çamlıbel ASM ve Erdemli Devlet Hastanesi önündeydi. Sağlık çalışanları Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının vergide adalet talebiyle yaktığı çoban ateşlerini büyüteceklerini söyledi.  

Mersin Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Hekim-Sen, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Mersin Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Tabip-Sen birlikte vergide adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

Akdeniz Çamlıbel ASM önünde basın açıklamasını okuyan Mersin Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Uz Dr. Mahir Baloğlu, “Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, diş hekimleri, hemşireler... yani ücretli geçinenler olarak yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün yoksullaşıyoruz. Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretlerle, azalan alım gücümüzle, sendikalaşmanın ve hak aramanın önündeki engellerle, meslek örgütlerinin işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı bir düzende emek sömürüsü her gün biraz daha katmerleniyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor” dedi.

Sağlık emekçilerinin taleplerini yineleyen Baloğlu, “Gelir vergisi dilimleri üst sınırı, ücretlilerde yüzde 15’e düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır. Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalıdır. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır. Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır. Her zaman her yerde söylediğimiz bir cümleyi yeniden burada etmek istiyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Vergide adaleti, gelirde adaleti, ülkede adaleti kazanacağız. Direne direne kazanacağız” şeklinde konuştu.