‘Su kaynaklarını koruyun’ çağrısı | Güney Gazetesi Mersin

‘Su kaynaklarını koruyun’ çağrısı

Dünya Su Günü’de suyun korunması çağrısında bulunan Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) Başkanı Sabahat Aslan, “Önlem alınmazsa dünya ve ülkemiz, 10-15 yıl sonra geri dönüşümü imkânsız olan su sorunlarıyla karşı karşıya kalacaktır. Su havzaları korunmalı, tüm yeraltı ve yerüstü suları korunmalı ve kirlenmesinin önüne geçilmelidir” dedi.

‘Su kaynaklarını koruyun’ çağrısı


İLKAY ADALIOĞLU

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), Dünya Su Günü’nde açıklama yaptı. MERÇED Başkanı Sabahat Aslan, “Su, insan ve doğal yaşam için önemli bir varlıktır. Su olmazsa insan ve doğal hayat biter. Dünya nüfusunun hızla artması, uygulanan yanlış politikalar, plansız sanayileşme, kirli teknolojilerin kullanımı, endüstriyel tarım, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle sularımız azalmakta ve kirlenmektedir. Önlem alınmazsa dünya ve ülkemiz, 10-15 yıl sonra geri dönüşümü imkânsız olan su sorunlarıyla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de ciddi bir su sorunu yaşandığını dile getiren Aslan, suyun korunması için çağrıda bulundu. Aslan, “Sularımızın ticarileşmesine neden olan ve doğa katliamına dönüşen bütün HES yatırımlarının durdurulması ve mevcut HES projelerinden vazgeçilerek derelerin özgür akması sağlanmalıdır. İlerde kuraklık nedeniyle yaşanacak olan su sıkıntısı için su ve enerji tasarrufu ile ilgili önlemler alınmalı ve halkı bilgilendirme çalışmaları başlatılmalıdır. Su havzaları korunmalı, tüm yeraltı ve yerüstü suları korunmalı ve kirlenmesinin önüne geçilmelidir. Yeraltı sularının kullanımı denetlenmeli ve yağmalanmasına son verilmelidir. Atık sanayi sularının sadece biyolojik değil aynı zamanda kimyasal arıtma yapılması sağlanarak doğal su ve topraklara verilmesi önlenmelidir. Sulak alanlar için acilen koruma önlemleri aldırılmalıdır. Deniz taşımacılığında kullanılan gemilerin atıklarının denizlere boşaltımları engellenmelidir. Vahşi sulamanın önüne geçilmeli, yağmur suyunun sulamada kullanımının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Kirli teknolojilerin kurulmasının önüne geçilmeli, mevcutlar kapatılmalı, yeşil ve ormanlık alanlar korunmalı ve arttırılmalıdır” şeklinde konuştu.