“Su kaynakları kirleniyor” | Güney Gazetesi Mersin

“Su kaynakları kirleniyor”

Dünya Su Günü nedeniyle açıklama yapan Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Yusuf Değirmenci, içilebilir su kaynaklarının her geçen gün kirlendiğine dikkat çekti.

“Su kaynakları kirleniyor”


İLKAY ADALIOĞLU

Su kaynaklarının sınırlı olduğunu vurgulayan Değirmenci, “Su kaynaklarımız ev, sanayi ve maden atıklarının arıtılmaması, tarımda kontrolsüz pestisit ve hatalı gübre kullanımı, tarım arazilerinin azalması, sanayi işletmelerinin çevreyi ve suyu koruma konusunda duyarsız olmaları gibi pek çok etken sonucunda hızla kirlenmektedir. Bu durumdan gelişmekte ve az gelişmiş ülke nüfusları olumsuz etkilenmekte ve zarar görmektedir. Artan dünya nüfusu ve iklim değişikliğinin son yıllarda iklim krizine dönüşmesi de su kaynaklarımızın korunmasının önemini artırmaktadır” dedi.

Değirmenci, suyun doğal bir kaynak olmanın ötesinde sağlık, hijyen, tarım, ekonomi ve ekosistemler için hayati önem taşıdığını dile getirdi. Değirmenci, “Su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi, arıtma teknolojileri ile evsel ve endüstriyel atık suyun geri kazanılması, yağmur suyunun toplanması ve depolanması, suyun verimli kullanımı gibi uygulamalar su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla sanayi şirketleri, belediyeler ve kamu kuruluşları yeterli bütçe ayırmalı, denetlemeler etkin şekilde gerçekleştirilmelidir. Ülkemizde belediyeler içme ve kullanma suları ile atık sular için şebeke sisteminin oluşturulması, yer altı ve yer üstü sularının tüketicilere sağlıklı şekilde ulaştırılması ve arıtma sistemlerinin kurulmasından sorumlu iken, Sağlık Bakanlığı da kontrolünden sorumludur. Kurumların görev ve denetimlerini etkin biçimde yapması, tüketicilerin güvenli suya ulaşmasının temel anahtarıdır. Sorumlu kurumlar bünyesinde başta Gıda Mühendisi olmak üzere yeterli sayıda mühendis istihdamı önem arz etmektedir. Suyu korumak, yaşamı korumaktır, barışı korumaktır” şeklinde konuştu.