Çağdaş Hekimler ilkelerini paylaştı | Güney Gazetesi Mersin

Çağdaş Hekimler ilkelerini paylaştı

Mersin Tabip Odası’nın 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği Seçimli Olağan Genel Kurulunda aday olan Çağdaş Hekimler, ilkeleri ve hedeflerinden söz ederek hekimlere kendi listelerine oy vermeleri için çağrıda bulundu.

Çağdaş Hekimler ilkelerini paylaştı


ELVAN KONUK

Mersin Tabip Odası yönetimine aday Çağdaş Hekimler, ilkeleri ve adaylıkları ile ilgili konuştu. Çağdaş Hekimler, adına açıklama yapan Dr. İzzet Çalış, “Çağdaş Hekimler, İnsan ve çevre merkezli, emek-sermaye çelişkisinde emekten taraf bir harekettir.  Öncelikle iyi hekimlik değerlerini savunur. İyi hekimlik mücadelesinin sınırlarını mesleğin özlük ve ekonomik hakları ile başlatıp, halkın da sağlık hakkını savunarak sağlığın toplumsal belirleyicilerinin iyileşmesi şeklinde genişletir. Birey ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen ‘sağlıkta eşitsizliğin’ düzeltilmesini nitelikli sağlık hizmetinin olmazsa olmazı olarak görür. Herkes için eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetinin temel insan haklarından olduğunu savunur ve bunun için mücadele eder” dedi.

Çağdaş Hekimler olarak sağlıkta dönüşüm programına karşı mücadele ettiklerini dile getiren Çalış, hekim-hasta ilişkisini hekim-müşteri ilişkisine indirgenmesinin karşısında olduklarını vurguladı. Çalış, “Hekimlerin özlük ve ekonomik haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi, toplumsal sağlığın iyileştirilmesi demokratik değerlere sahip çıkılması ve korunması ile mümkündür. Demokratik olmak tüm insanların haklarına saygılı, katılımcı, paylaşımcı ve sorumluluklarının bilincinde olma durumudur. Bu nedenle iyi hekimlik, toplumun demokratikleşmesi doğrultusunda sorumluluk almayı insan, çevre ve toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir görev olarak görür. Mersin’deki, Akkuyu Nükleer Santrali, Plastik Atık Yakma Birimleri tıpkı Erzincan İliç’teki gibi ciddi birer çevre sorunu olarak karşımızda duruyor” ifadelerini kullandı.

Önceki seçimlerde aday olduklarını hatırlatan Çalış, “Biz Çağdaş Hekimler, bundan önce olduğu gibi önümüzdeki iki yıl da bu program doğrultusunda mücadele etmek üzere, tekrar adayız. Mersin’de bulunan tüm hekimleri bilimden ve gerçekten yana tutum almaya; ‘Bu mücadelede biz de varız” diyerek 28 Nisan 2024 Pazar günü oylarını kullanmaya ve ‘Emek bizim söz bizim’ diyerek oylarını Çağdaş Hekim listesine vermeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.