“Farklı anadiller özgürce kullanılmalı” | Güney Gazetesi Mersin

“Farklı anadiller özgürce kullanılmalı”

Eğitim-Sen, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) Mersin şubeleri 21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya geldi. Anadil kullanımının önündeki engellerin kaldırılması için çağrıda bulunan yurttaşlar, her bireyin kendi anadilinde eğitim almasının önemine dikkat çekti.  

“Farklı anadiller özgürce kullanılmalı”


ELVAN KONUK

Eğitim-Sen, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) Mersin şubeleri 21 Şubat Dünya Anadili Günü nedeniyle ortak açıklama yaptı. Açıklama Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde okundu.

Eğitim-Sen Eğitim Sekreteri Selda Karaseki, dünya üzerinde 7 binden fazla dil kullanıldığını ve bu dillerin yüzde 40’ının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.  Karaseki, “UNESCO’ya göre, yüz yıl içinde bir dili konuşacak çocuk kalmayacak durumda ise o dil tehlikede, bir dili konuşan hiç çocuk kalmamışsa o dil ölü olarak kabul edilmektedir. UNESCO’nun Dünya Tehlike Altındaki Diller Atlası’na göre Türkiye’de 18 dil yok olmuş veya yok olma tehlikesi altındadır” dedi.

 

“ANADİLİN ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI EĞİTİMSEL BAŞARIYI ARTTIRIYOR”

 

Çocukluk döneminde anadilin öğrenilmesinin etkilerini anlatan Karaseki, “Anadilinde eğitim çocuğun ikinci dili öğrenmesini kolaylaştırmakta, ikinci dili öğrenmek de anadili geliştirmektedir. Anadilinde eğitim alabilen çocukların okuma, yazma, düşünme ve ifade becerilerinde olumlu gelişmeler kaydettiği bilinmektedir.  Bireyin kendisini gerçekleştirme sürecinde anadilinin büyük etkisi vardır. Kişi ana dili ile daha etkili iletişim kurmakta ve algıları daha güçlü, net ve çok yönlü olmaktadır. Bu noktadan hareketle, bireyin kendisini gerçekleştirmesinde önemli bir etkisi olan ana dili eğitiminin etkin bir biçimde kullanılması eğitimsel başarıyı arttırmaktadır. Eğitim hakkı, gerçek anlamda diğer hakların da güçlü biçimde yaşam bulması sağlandığında gerçek anlamını kazanmaktadır. Dolayısıyla eğitim biliminin temel ilkeleri ve uluslararası sözleşmeler yok sayılarak bir taraftan anadilinde eğitim hakkına yasak getirip, diğer taraftan eğitim hakkının karşılandığını iddia etmek sadece gerçekleri çarpıtmak anlamına gelmektedir” diye konuştu.

 

 

“HER BİREY KENDİ ANADİLİNDE EĞİTİM ALABİLMELİ”

 

Karaseki , Türkiye’de 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nün anadili Türkçeden farklı olan milyonlarca çocuğun kendi anadillerinden koparıldığı bir ortamda kutlandığını dile getirdi. Anadilin kullanımının engellenmesinin en çok çocukları etkilediğini belirten Karaseki, “Gerek dilbilimi gerekse eğitim bilimleri açısından anadilinin pedagojik ve insanı boyutunun sürekli geri plana itilmesinin en acı sonuçlarını çocuklarımız yaşamakta, anadili resmi dilden farklı olan çocukların öğrenme becerilerinde iki yıl geri kaldığı görülmektedir. 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde milyonlarca çocuk kendi anadilini kullanamadığı, anadilinde eğitim göremediği için başta eğitim süreçleri olmak üzere, toplumsal yaşamın bütün alanlarında mağduriyet yaşamayı sürdürmektedir. Farklı anadilleri üzerindeki sınırlamalara son verilmeli, her bireyin kendi anadilini öğrenmesi ve eğitim almasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.  Eğitim-Sen, İHD ve ÖHD olarak, tüm dünya ve Türkiye halklarının 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nü kutluyor, farklı anadili ve kültürlerin özgürce yaşaması ve gelişmesinin önündeki bütün yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz” şeklinde kullanıldı.