“Mutlu hekim, sağlıkla yaşlanan Türkiye için umudumuz var” | Güney Gazetesi Mersin

“Mutlu hekim, sağlıkla yaşlanan Türkiye için umudumuz var”

Tabip Odası Yönetimine aday olan Hekim ve Değişim Grubu adına konuşan Dr. Gürbüz Şen, “Hekim odaklı yönetim anlayışı ile çalışacağız. Yeni, ortak, katılımcı, farklıklara saygılı, mesleğimizi önceleyen bir yönetim anlayışı için bir aradayız. Mutlu hekim, sağlıklı yaşayan, sağlıkla yaşlanan Türkiye için umudumuz var, irademiz var. Mersin Tabip Odası yönetimine talibiz” dedi.

“Mutlu hekim, sağlıkla yaşlanan Türkiye için umudumuz var”


ELVAN KONUK

Nisan ayı içerisinde yapılacak olan Mersin Tabip Odası seçimleri için Hekim ve Değişim Grubu adına Dr. Gürbüz Şen adaylık açıklaması yaptı. Sağlıkta dönüşüm programı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü söyleyen Şen, “Hastanelerde poliklinik hizmetleri sürdürülebilir durumda değildir. Üç beş dakikada bir hasta muayene etmeye çalışan, fiziksel ve ruhsal sağlığını kaybeden meslektaşlarımız tükenmiş durumdadırlar. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında verilen sağlık hizmeti, kışkırtılmış talep ve iş yükü fazlalığı nedeniyle her geçen gün niteliğini kaybetmektedir. Dünya Sağlık Örgütü muayene sürelerinin en az 20 dakika olması gerektiğini söylemektedir. Hastalarımızın nitelikli muayene ve tedavi olabilmeleri için muayene süreleri en az 20 dakika olarak düzenlenmelidir” dedi.

 

“İNSANCA ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

 

Hekimlerin çalışma koşullarının zorluğundan söz eden Şen, “Günlük acil servis başvuru sayısı binleri geçmektedir ve dünyanın hiçbir ülkesinde bunun bir örneği yoktur. Verilen sağlık hizmetinin niteliği azalmakta, acil çalışanları neredeyse her gün sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalmakta, ağır çalışma koşulları altında tükenmektedirler. Bilimsel yaklaşımdan uzak sadece hasta memnuniyeti üzerinden planlanan acil sağlık hizmet sunumu düzeltilmelidir. Acil servisler güvenli çalışma alanları haline getirilmelidir. Meslektaşlarımız uzun çalışma saatleri, yalnızlık, mobbing, tükenmişlik ile karşı karşıya kalmaktadır. İnsanca çalışma koşullarında sürdürülen, eğitimin ön planda olduğu bir asistanlık dönemi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Asistan hekimlerimiz mesleğimizin ve sağlık hizmet sunumunun geleceğidir, geleceğimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

 

“HÜKÜMETLERİN VE YEREL YÖNETİMLERİN SAĞLIĞA SAHİP ÇIKMALARI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

 

Hekimler ve sağlık çalışanlarının uğradığı şiddete dikkat çeken Şen, bunun yanlış sağlık politikalarından kaynaklandığını dile getirdi. Şen, “Sağlıkta şiddet, sağlık sisteminin utancıdır, politiktir, çöküşünün ilanıdır. Yüzlerce meslektaşımızı yitirdiğimiz pandemi süreci başarılı yönetilememiştir. İzin ve istifa yasakları ile pandemi sürecini sağlık emekçilerinin insanüstü çabalarına terk edenler, COVID-19’u meslek hastalığı olarak kabul etmemişlerdir. Meslek hastalıkları açısından hekimlerin ve sağlık çalışanlarının risklerine göre meslek hastalığı tanımlaması yeniden düzenlenmelidir.  Halkın sağlığını ilgilendiren, geri dönüşümsüz sorunlara neden olan nükleer santraller, afetler, çevre sorunları, iklim değişikliği gibi riskleri ortaya koyacağız, önlenmesi için çalışacağız. Hükümetlerin ve yerel yönetimlerin bilime, gerçeğe ve sağlığa sahip çıkmaları için mücadele edeceğiz. Kâğıt üzerinde hazırlanan, ilimiz afet risk azaltma eylem planının yaşanan afetler ve pandemi sonrası yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çağrımızı yapıp ilgili tüm kurumlarla birlikte çalışacağız” diye konuştu.

“HEKİM ODAKLI BİR YÖNETİM ANLAYIŞI İÇİN ADAYIZ”

 

Herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmetini savunduklarının altını çizen Şen, Türk Tabipleri Birliğine ve Mersin Tabip Odası’na karşı aidiyet duygusunu kaybeden, bıktırılan, küstürülen meslektaşlarını tekrar bir çatı altında toplamak için yola çıktılarını söyledi.

Şen, “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanının kamuoyuna yansıyan eylem ve söylemlerine ve onun her koşulda yanında ve arkasındayız diyen oda yönetimlerine katılmıyoruz. Marjinal eylem ve söylemler siyasi iktidarın çanağına su taşımakta, hekimleri ayrıştırmaktadır. Bizler hekim odaklı bir yönetim anlayışı için adayız. Sağlık politikalarının geldiği bu kâbusta kendini mutlu hissetmeyen, gelecek kaygısı taşıyan, mesleğini hakkıyla yapamadığını düşünen hekimler adına bu çarpık düzeni, dayanışmanın ve birlikte mücadele etmenin verdiği güçle değiştireceğiz.  Yeni, ortak, katılımcı, farklıklara saygılı, mesleğimizi önceleyen bir yönetim anlayışı için bir aradayız. Mutlu hekim, sağlıklı yaşayan, sağlıkla yaşlanan Türkiye için umudumuz var, irademiz var ve Mersin Tabip Odası yönetimine talibiz” şeklinde konuştu.