Hekimlerden Bakan Koca’ya tepki | Güney Gazetesi Mersin

Hekimlerden Bakan Koca’ya tepki

Sağlık emekçileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bütçe görüşmeleri sırasında hekimlerin ülkeyi terketmesinin nedeni olarak parayı göstermesine tepki gösterdi. Bakanın hareketini ‘utanç verici’ olarak yorumlayan hekimler, “Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekim göçünün bakan tarafından indirgendiği yer utanç vericidir” dedi.

Hekimlerden Bakan Koca’ya tepki


İLKAY ADALIOĞLU

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Ankara’da düzenledikleri basın açıklamasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında hekim göçüne dair kullandığı ifadelere ve yaptığı harekete tepki gösterdi. Açıklamaya Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Reyhangül Baloğlu, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Selçuk Fidan, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ö. Özkan Özdemir de katıldı.

 

“TTB İLE SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ UYUŞMUYOR”

 

TTB önünde yapılan basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık okudu. Çıbık, “Geçtiğimiz gün Meclis’teki Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Sağlık Bakanı yurtdışına hekim göçü konusunda ellerindeki verilerin TTB verileri ile uyuşmadığını ve bu konuda TTB'den veri paylaşımı talebinde bulunduklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından TTB’den konuya dair istenmiş bir bilgi mevcut değildir. Ayrıca TTB olarak her ay ve her yıl elimizdeki verileri şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

 

“HEKİMLERİ PARAGÖZLÜLÜKLE SUÇLAYIP HEDEF GÖSTERDİ”

 

Bakan Koca’nın hekim göçüyle ilgili söylediklerinin utanç verici olduğunu vurgulayan Çıbık, Sayın Bakan bununla da kalmadı, bütçe görüşmelerinde kullandığı ifadeler ve yaptığı el hareketiyle izledikleri politikaları aklamaya, hekimleri ise paragözlülükle suçlayarak toplumun gözünde hedef haline getirmeye çalıştı. Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekim göçünün bakan tarafından indirgendiği yer utanç vericidir” diye konuştu.

 

TALEPLER

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın derhal terk edilmesini istiyoruz.

Tüm sağlık birimlerinde şiddete karşı güvenli çalışma alanları istiyoruz.

Hekim-hasta arasındaki ilişkileri bozacak söylemlerden, hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet içeren dilden vazgeçilmesini istiyoruz.

Toplumu hastalıklardan koruyabildiğimiz; tüketim nesnesi değil, hak öznesi olduğumuz bir hekimliği var etmenin koşullarını istiyoruz.

İdarecilerin liyakat temelli olmasını ve emekçiler tarafından demokratik olarak seçilmesini istiyoruz.

Şehir hastanelerine aktarılan kaynakların koruyucu sağlık birimlerine aktarılmasını istiyoruz.