"İş dünyası endişeli" | Güney Gazetesi Mersin

"İş dünyası endişeli"

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, artan enflasyon, hayat pahalılığı, vatandaşların alım gücünün düşmesi, döviz kurundaki dalgalanma ve belirsizlikler nedeniyle iş dünyasının büyük zorluk çektiğini belirtti.
Adana ve Mersin iş dünyasının finansmana erişimde yaşadığı zorluklar nedeniyle iş geliştirme, üretim, yatırım, istihdam ve ihracata odaklanamadığını dile getiren Başkan Kış, “Türkiye ekonomisinde gerek iç piyasada gerekse uluslararası alanda güven ve istikrara büyük ihtiyaç var” şeklinde konuştu.Başkan Kış, Çukurova Bölgesi’ni oluşturan Adana ve Mersin’deki durağan seyrin geride kalması için merkezi idarenin yeni ekonomi anlayışıyla yeni modeller geliştirmesi, iki kentteki işsizlik sorununun çözümü başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünlere yönelinmesine ön ayak olması gerektiğini dile getirdi.

Türk tarımının en önemli iki kenti Adana ve Mersin’de çiftçilerin de alın terinin karşılığını almasının önemine işaret eden Başkan Hüseyin Kış, “Ekonominin bel kemiği sanayici ve iş insanları, çiftçi ve üretici, esnaf ve sanatkârlar ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), bir çıkış yolu arıyor. İş dünyası artan yüksek girdi ve akaryakıt maliyetlerine karşılık ürettiğinin karşılığını alamaz hale geldi. Enflasyon başta olmak üzere finansmana erişim güçlüğü, güven ve istikrar eksikliği, üretim noksanlığı, mali disiplin, hukukun üstünlüğü ve adalet sistemindeki yanlışlıklar iş dünyasını kara kara düşündürüyor. İş insanları finansmana erişemediği gibi sınırlı olarak erişim sağlayanlar da vade yapısının kısalması nedeniyle ayrıca büyük zorluk yaşıyor. İş dünyasının önünün açılması için öncelikle finansmana erişimi zorlaştıran unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Üretim eksenli ekonomik bir model oluşturulmak isteniyorsa merkezi idarenin bu yönde aldığı kararlar Adana ve Mersin gibi Anadolu’nun her bölgesinde tam olarak hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, kredi kanallarının bir an önce açılmasının üretimle birlikte istihdam, yatırım ve ihracatı hareketlendireceğini, ÇUKUROVA SİFED’in tüm üyelerinin Adana ve Mersin’in kalkınması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.