“Özel öğrenciler ve aileleri mağdur olacak” | Güney Gazetesi Mersin

“Özel öğrenciler ve aileleri mağdur olacak”

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 3 bin 147 lira, grup eğitimi için aylık 881 lira olarak belirlendi. Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Bakan Şimşek’e “1,5 milyonu aşkın olan özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim maliyetlerinin karşılanmasının giderek güçleştiği günümüzde yaşanacak mağduriyetlerin farkında mısınız?” diye sordu.

“Özel öğrenciler ve aileleri mağdur olacak”


 

ELVAN KONUK

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soru önergesi verdi.  Koca, “Resmî Gazete’de yayımlanan 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde yer alan “2 bin 421 TL” ibaresi “3.147 TL”, “678 TL” ibaresi “881 TL” olarak değiştirildiği ilan edilmiştir. Eğitim maliyetlerinin ve enflasyon rakamlarının ulaştığı düzey göz önüne alındığında rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler için aylık bazda ödenen bu ücretlerin eğitimin devamlılığını sağlayabileceğini düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Özel öğrenci ve ailelerinin mağdur olacağına dikkat çeken Koca, önergesinde, “Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği bakanlığınızca kısılması gereken gereksiz bir harcama olarak mı görülmektedir? Sayıları 1,5 milyonu aşkın olan özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim maliyetlerinin karşılanmasının giderek güçleştiği günümüzde, söz konusu öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri kurumların faaliyetlerini sürdürememeleri durumunda öğrencilerin ve ailelerinin yaşayacakları mağduriyetlerin farkında mısınız?” ifadelerini kullandı.