Belediyeden tabiat parkı kaçırma | Güney Gazetesi Mersin

Belediyeden tabiat parkı kaçırma

Mersin Mezitli’de bulunan tabiat parkını 5 yıl önce özel bir işlemeye kiralayan, belediyeleri by-pass ederek imar planı yapan, işletmelere işyeri ruhsatı veren Tarım ve Orman Bakanlığı, Mezitli Belediyesinin deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan tabiat parkında denetim ve kontrol yapmasına da izin vermiyor.

Belediyeden tabiat parkı kaçırma


ABİDİN YAĞMUR


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan Davultepe 100. Yıl Gümüşkum Tabiat Parkındaki hiçbir işletmeye belediye tarafından ruhsat verilmediğini, işletme ruhsatlarının bakanlıklarca verildiğini açıkladı. Tabiat parkındaki işletmelerden yoğun şikayetler geldiğini, bir işletmeye 3 yıl içinde 8 kez gürültü nedeniyle ceza uygulandığını kaydeden Tarhan, tabiat parkında denetim yapmalarının Tarım ve Orman Bakanlığınca engellendiğini de söyledi.

Mersin Mezitli’de bulunan Davultepe 100. Yıl Gümüşkum Tabiat Parkı, 2017 yılına kadar Milli Parklar Genel Müdürlüğü kontrolünde bir mesire alanı iken özel bir işletmeye kiralanmış ve o işletmeci de çeşitli alt işletmelere kiralama yapmıştı.

CHP’li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, son günlerde tabiat parkının tahrip edildiği, yapılaşmaya açıldığı, işletmecilerin ses ve görüntü kirliliğine neden olduğu şikayetleri üzerine bir açıklama yaptı.

Tabiat parklarıyla ilgili imar planlarının belediyelerin sorumluluğunda olmadığını, imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019 yılında yapıldığını ifade eden Tarhan, o dönemde plana itiraz eden tek kurumun Mezitli Belediyesi olduğunu söyledi.

Tarhan, “Tabiat Parkı içerisinde sürdürülmekte olan işletmecilik faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalanan 2017 tarihli sözleşme hükümleri kapsamında sürdürülmektedir. Söz konusu işletme faaliyetleri için belediyemizce düzenlenmiş herhangi bir işletme ruhsatı ve çalışma izni bulunmamaktadır. Yoğun şikâyetlere konu olan işletme faaliyetleri için de “ana faaliyet konusu belirtilmeksizin”, işyeri açma ruhsatı Mersin Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir. Gerek yürürlükte bulunan imar planları, gerekse ihale teknik şartnamesi ile işletme sözleşmesine aykırı olarak sürdürülen işletme faaliyetleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 25 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen işletme ruhsatının iptali için de belediyemizce başlatılan hukuki süreç devam etmektedir” dedi.

 

 

 

 

Tabiat Parkı içerisinde sürdürülen faaliyetler hakkında belediyeye iletilen şikâyetlere istinaden alanda kontrol ve denetim yapmaya çalıştıklarını anlatan Tarhan, “Ancak denetimlerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı tarafından yetki ve sorumluluk alanımız dışında görülerek etkisizleştirilmiştir. Buna rağmen alanda yapılması planlanan Milyonfest benzeri etkinlikler Belediyemiz girişimleri ve karşı duruşuyla engellenmiştir. Ayrıca tabiat parkı içerisinde sürdürülmekte olan düğün ve eğlence faaliyetleri hakkında belediyemize iletilen gürültü kaynaklı şikâyetlere istinaden 2020 yılından bugüne dek 8 kez işletmeciye cezai işlem uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

 

 

Gümüşkum Tabiat Parkının, Mersin ve Mezitli İlçesi için doğal değerleriyle çok büyük önem taşıdığına değinen Tarhan, “Bu alanın sadece ticari bir kaynak olarak görülmesi, doğal yapısına uygun bir kamu kullanımına açılmak yerine, noktasal bir proje girişimine ve yapılaşmaya konu edilmesi, kamu yararının, kıyı ve doğa kanunlarının gözetilmediği anlamına gelecek ve kentimiz açısından büyük bir kayıp olacaktır. Söz konusu alanda geleceğe yönelik doğru hedeflere ve kararlara ulaşmak, bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak başta doğal ve kültürel varlıkların sağlıklı değerlendirilmesine ve ilgili idarelerin işbirliği ile işletilmesine bağlıdır. Alanın hak ettiği doğal ve çevresel değerleri ile birlikte korunarak kullanımı yönünde kararların alınması, çok geç olmadan doğal mirasımızın telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip edilmesine neden olacak girişimlerin bir an önce önlenmesi adına mevzuatta tarif edilmiş olan yetki ve sorumluluk alanları çerçevesinde başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşların, kente ve gelecek kuşaklara yönelik sorumluluğu bulunmaktadır” dedi.