Hemşireler, Hemşireler Haftasını Kutla(ya)mıyor | Güney Gazetesi Mersin

Hemşireler, Hemşireler Haftasını Kutla(ya)mıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi, Mersin Üniversitesi Polikliniği önünde 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle açıklama yaptı. SES Mersin Örgütlenme Sekreteri Sevgi Başkavak, hemşirelerin12 Mayıs Hemşireler Gününü kutlayamadığına dikkat çekerek, “Sağlık ekibinin en önemli parçası olan hemşireler sadece bu tarihler arasında hatırlanmak istemiyor, sorunlarının çözülmesini talep ediyor” dedi.

Hemşireler, Hemşireler Haftasını Kutla(ya)mıyor


MAYSA DERYAYEVA

 

12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle açıklama yapan SES Mersin Şubesi Örgütlenme Sekreteri Sevgi Başkavak, “Sağlıkta Dönüşüm” programının sağlıkta ve sağlık çalışanlarında yarattığı olumsuzluklara dikkat çekti.

Covid-19 pandemisi döneminde uygulanan yanlış politikalar sonucunda birçok meslektaşlarını kaybettiklerini ifade eden Başkavak, “Sağlık iş kolundaki bütün emekçiler için “dönüşüm” programı daha fazla angarya çalışma, güvencesizlik, emekliliğe yansıyan düşük ücretler, mobbing, şiddet, liyakatsiz yöneticiler olarak değerlendirirsek abartılı olmaz.  Tüm bu olumsuz durumlardan işkolunda ki bütün emekçiler gibi hemşirelerde etkilenmektedir. Böylesi bir durumda hemşireler gününü kutlamak yerine insanca yaşam ve çalışma koşulları için yine alanlardayız” dedi.

 

“SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

 

Hemşirelerin sağlık ekibinde en önemli parçası olduğunu belirten Başkavak, “Sağlık ekibinin en önemli parçası olan hemşireler sadece bu tarihler arasında hatırlanmak istemiyor, sorunlarının çözülmesini talep ediyor. Ağır ve uzun çalışma süreleri, son yıllarda yaşadığımız Covid-19 pandemisinin üzerlerindeki ağır yükü ve büyük etkileri, depremin etkilediği 11 ilde yürütülen sağlık hizmetleri hemşirelik mesleğinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez oluğunu bir kez daha açığa çıkarmıştır. Bu hafta vesilesiyle sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda çalışanların yüzde 30’una yakınına tekabül eden hemşirelerin yaşadığı sorunlara değinmek gerekmektedir. Bu sorunları çözmek aynı zamanda sağlık sistemindeki birçok sorunun çözümünü de beraberinde getirecektir” diye konuştu.

 

“NİTELİKLİ EĞİTİM VEREN HEMŞİRELİK OKULLARI AÇILSIN”

 

Hemşirelerin taleplerini dile getiren Başkavak, şunları söyledi;

“Kadın hemşireler için analık ve süt izni süreleri yeniden düzenlenmesini, bu süreçlerde yeteri kadar ücretli izin verilmesini, her işyerinde 7/24 hizmet veren, ücretsiz kreş sağlanmasını, hemşireler için güvenli çalışma ortamları oluşturulmasını, şiddete karşı tüm tedbirler alınmasını, atamalarda liyakat esas alınmasını, yöneticiler liyakata uygun olanlar arasında hemşireler ve diğer işyerindeki emekçiler tarafından seçilerek belirlenmesini, hemşire iş gücü planlaması yapılmasını ve çok sayıda değil nitelikli eğitim veren hemşirelik okulları açılmasını talep ediyoruz.”