“Şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz” | Güney Gazetesi Mersin

“Şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz”

Sağlıkta şiddet olaylarının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Mersin Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Nasır Nesanır, “Yaşamı ve yaşatmayı kendine şiar edinmiş bir mesleğin mensupları olarak sağlıkta şiddete karşı her yönüyle mücadelemiz devam edecek; çünkü biz hekimler, şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz” dedi.

“Şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz”


 

ELVAN KONUK

Görevi başındayken hastanede öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümü olan 17 Nisan günü, Türk Tabipleri Birliği tarafından ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ ilan edilmişti. Dr. Ersin Arslan’ın 11. Yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Mersin Tabip Odası sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Mersin Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Nasır Nesanır, “Dile kolay, henüz hayatının baharında genç bir hekimin sevdiklerinden, ailesinden, hastalarından acımasızca koparıldığı o kara günden bu yana 11 yıl geçti. Her yıl bu kara günü anarken, hekimlere yönelik şiddete dikkat çekmeye çalıştık. Üstüne yeni olaylar eklendi. Her gün yeni bir şiddet olayı ile yaşamak zorunda bırakıldık ve geçen 11 yılda hekimler görevleri başında öldürülmeye devam etti.  Pandemide sevdiklerimizden ayrı kaldık, görevinin başında iken COVID-19 nedeniyle 217 meslektaşımız hayatını kaybetti, ancak bizler hastalarımızı korumak için koşulsuz çalışmaya devam ettik. Ve şiddet bu koşullarda da hız kesmedi” dedi.

 

“ŞİDDETTE SAĞLIK TIRMANARAK ARTTI”

 

Sağlıkla şiddet sorununun hala çözüme kavuşmadığını vurgulayan Nesanır, “Türk Tabipleri Birliği olarak 2016 yılından beri her 17 Nisan’da, Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü’nde meslektaşımızı anarken, şiddetin nedenlerini sorgulamaya, şiddeti ortadan kaldıracak sağlık politikalarını dile getirmeye ve bu politikaların hayata geçirilmesi için mücadeleye devam ediyoruz.

2003 yılından beri adım adım uyguladıkları Sağlıkta Dönüşüm Programı neoliberal politikalarla sağlığımızı meta, bizleri köle kıldı. Güvencesiz, esnek çalışma koşullarıyla güvenli ve sağlam olmayan binalarda sağlık hizmetinin verilemeyeceğini yine en son deprem bize gösterdi.

Keza alınamayan randevular, alınsa bile 5 dakikaya sığdırılmaya çalışılan muayenelerle verilemeyen sağlık hizmeti, yok sayılan sağlık hakkı, iyileşemeyen hastalıklar, yapılamayan ameliyatlar, mesleki özerkliğe yapılan müdahaleler, hekimlerde ve sağlık emekçilerinde tükenmişliği, toplumun sağlığını bozdu. Sağlığımızı bozan, bizi yok sayan, tüketen, değersizleştiren sağlık politikaları şiddeti körükledi” diye konuştu.

 

“SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

 

Yıllardır toplumun her kesimine yönelen şiddetten sağlık çalışanlarının etkilendiğini söyleyen Nesanır, TTB olarak şiddetle mücadeleyi her alanda sürdürdüklerini ifade etti. sağlık çalışanları olarak yaşamak ve yaşatmak istediklerinin üzerinde duran Nesanır, şu şekilde konuştu:

“Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinin ardından bugüne dek etkili bir yasal düzenleme için yaptığımız girişimler sonucunda yetersiz de olsa yasal düzenlemeler yapıldı. Ancak biliyoruz ki sağlık sistemi böyle devam ettikçe, toplumsal şiddetin önüne geçilmedikçe sağlık kurumlarında şiddetin de sona ermeyeceğini biliyoruz.

Yaşamı ve yaşatmayı kendine şiar edinmiş bir mesleğin mensupları olarak sağlıkta şiddete karşı her yönüyle mücadelemiz devam edecek; çünkü biz hekimler, şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz.”