“Hekimler torba yasaya sığmaz” | Güney Gazetesi Mersin

“Hekimler torba yasaya sığmaz”

Meclis’e sunulan torba kanun teklifi ile sağlık alanında yapılacak düzenlemeyle meslekten men edilme riskiyle karşı karşıya olan hekimler, ‘Hekimler torbaya sığmaz’ diyerek tepki gösterdi. Yasa teklifinin sağlık alanında kaosa yol açacağını belirten Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, “Yasanın kabulü halinde ortaya çıkacak olumsuzlukların önlenmesi açısından, seçim öncesinde hangi acil durum nedeniyle gündeme geldiği belli olmayan söz konusu yasanın geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Hekimler torba yasaya sığmaz”


ELVAN KONUK

Sağlık alanında birçok düzenlemeyi içeren 38 maddelik torba yasaya karşı Tabip Odaları ortak bir açıklama yaparak yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

Hekimlerin meslekten geçici olarak men edilmesini gerektirecek durumları düzenleyen İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne tepkiler sürüyor. Torba yasada ceza puanı sisteminin devam etmesiyle hekimlerin sözleşmesi feshedilince memuriyete geri dönemeyeceğine yönelik maddeler dikkat çekiyor.

 

“YASA TEKLİFİ GERİ ÇEKİLSİN”

 

Yasa teklifinin sağlık alanında kaosa yol açacağını belirten Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, yasanın geri çekilmesi çağrısında bulundu. Nesanır, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldu bittiye getirilmeye çalışılan 2/5006 esas numaralı yasa teklifi bu ülkenin sağlığından sorumlu iki yüz bin hekimi ilgilendirmektedir” dedi.

Yasa teklifinin sağlık sistemi, hekimlik mesleği ve hekimlerle ilgili birçok olumsuzluk içerdiğine dikkat çeken Nesanır, şunları söyledi:

“Söz konusu teklif sağlık meslek örgütleri ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmaksızın TBMM gündemine getirilmiştir.

6023 sayılı TTB yasası, halkın sağlığını koruma görevi de olan TTB ve Tabip Odalarının yetki ve sorumluluğunu tanımlamaktadır. Sağlık hizmetleri ile ilgili bu yasal düzenlemelerin TTB ve diğer ilgili meslek örgütlerinin katkı ve katılımları ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yasanın kabulü halinde ortaya çıkacak olumsuzlukların, belirsizliklerin ve kaosun önlenmesi açısından, seçim öncesinde hangi acil durum nedeniyle gündeme geldiği belli olmayan söz konusu yasanın geri çekilmesini talep ediyoruz.”