“Yaşatmak için yaşamak istiyoruz” | Güney Gazetesi Mersin

“Yaşatmak için yaşamak istiyoruz”

Mersin Tabip Odası Yönetimi, sağlık çalışanlarının ani ölümleri ve sağlık sektöründe yaşanan problemler konusunda açıklama yaptı. Mersin Tabip Odası Şubesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, “Yaşatmak için yaşamak istiyoruz” dedi.

“Yaşatmak için yaşamak istiyoruz”


MAYSA DERYAYEVA


Son yirmi günde en az beş sağlık çalışanın genç yaşta kaybettiklerini belirten Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasir Nesanır, sağlık çalışanları olarak yaşamak ve yaşatmak istediklerini vurguladı.

Üç meslektaşlarının kalp krizinden, bir meslektaşlarının inme, bir meslektaşlarının intihar nedeniyle öldüğünü söyleyen Nesanır, “Son dönemde meslektaşlarımızın ani ölümleri hem mesleğimiz ve hem de sağlık sistemi için ciddi bir alarm işareti gibi görünmektedir. Kaldı ki karşılaştığımız ölümlerin, buzdağının yalnızca görünen yüzü olduğunu, henüz hayatını kaybetmemiş birçok meslektaşımızın da ciddi şekilde yıprandığını hepimiz biliyoruz. Ancak şu ana kadar sağlık çalışanlarının ölümleri ve ne kadar yıprandıkları araştırılmadığı gibi toplumda son iki senenin ölüm ve ölüm nedenleri, Türkiye İstatistik Kurumu üzerinden kamuoyuyla paylaşılması gerekirken paylaşılmamıştır” şeklinde konuştu.

 

“HAKLARIMIZ GASP EDİLDİ”

 

Nesanır, hekimlerin ekonomik kriz nedeniyle ezildiğini belirterek, “Özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında aşama aşama gasp edilen ekonomik ve özlük haklarımız, ağırlaşan çalışma koşullarımız ve sağlıkta şiddet; pandemi ve ekonomik krizle beraber dayanabileceğimiz noktaları da aşmış, “bıçak kemiği delip geçmiştir.” Bu nedenle 1 Ekim 2021’de, sağlıklı koşullarda çalışabilmemiz ve yaşayabilmemiz için Türk Tabipleri Birliği olarak “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecini başlatmıştık. Sağlık Bakanlığı ise yıllar boyunca kayıtsız kaldığı taleplerimiz ile ilgili güçlü eylemlerimizin sonucunda hamle yapmak zorunda kalmış” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Beyaz Reform’ adına düzenleme yapıldığını ancak bu düzenlemenin hekim ve sağlık çalışanlarını güvensizleştirdiğini vurgulayan Nesanır, ““Beyaz Reform” adı altında bir dizi düzenleme yaparak haklarımızı verdiğini iddia etmişti. Ancak mevcut şartlarımıza baktığımızda, “Beyaz Reform” un amacının haklarımızın verilmesi değil; ücretlerde iyileştirme kandırmacasıyla hekim ve sağlık çalışanlarını güvensizleştirmek, onları daha fazla çalıştırmak ve eylemlerini bastırmak için kontrol altına almak olduğunu daha da net şekilde görmekteyiz” dedi.

 

“TALEPLERİMİZ KARŞILANMADI”

 

Pandemi döneminde birçok sağlık çalışanlarının COVİD-19 virüsüne yenik düştüğünü belirten Nesanır, COVİD-19 nedeni ile ölen sağlık çalışanlarının meslek hastalığı olarak kabul edilmediğini hatırlattı.

Nesanır, “COVID-19 enfeksiyonu geçirenlerde iskemik kalp hastalığı ve diğer birçok hastalığın daha yüksek oranda görülebilmesidir. Pandeminin doğru şekilde yönetilmemesi sonucunda pandeminin yükünü çeken sağlık çalışanlarının birçoğu virüsle karşılaştı. Yüzlerce sağlık çalışanı, COVID-19 nedeniyle yaşamlarını yitirirken daha da büyük bir çoğunluk ise hastalığı geçirmesine rağmen halen bu hastalığın neden olduğu sorunlarla uğraşmaktadır. Buna rağmen ne COVID-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edildi ne de TTB'nin pandemi sürecindeki her sene için 120 gün yıpranma payı talebi karşılandı” ifadelerini kullandı.