“Aşıya olan güven zedelenmemeli” | Güney Gazetesi Mersin

“Aşıya olan güven zedelenmemeli”

Çocukluk çağında zorunlu olan, yetişkinlerde ise gebelikte ya da yaralanma gibi durumlarda yapılan difteri-tetanoz aşıları Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılmaya başlandı. Bu durumun aşı kararsızlığına yol açacağını söyleyen Mersin Tabip Odası, “Onlarca yılda gerçekleşen koruma başarısına dayanan güven zedelenmemelidir” dedi.

“Aşıya olan güven zedelenmemeli”


 

ZELİHA ÖZİPEK

Difteri-tetanoz aşılarının toplatılması ile ilgili ortak açıklama yapan Mersin Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği, “Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz. Tetanos ve diğer tüm bağışıklama hizmetlerine dair gerekli özen gösterilmeli, aşı kararsızlığına yol açılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Mersin Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Nasır Nesanır Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) difteri-tetanos aşısını 23 Aralık tarihi itibarıyla tüm sağlık kuruluşlarından toplatma kararının kamuoyunda endişeye neden olduğunu söyledi. Tetanosun ölüme neden olabilen sinir sistemi hastalığı olduğunu belirten Nesanır, “Tetanostan korunmanın en etkili yolu tam aşılı olmak ve yaralanma durumunda uygun profilaksi yaklaşımıdır dedi.

 

“AŞI KARARSIZLIĞI VE REDDİNE NEDEN OLABİLİR”

 

Aşılama sayesinde tetanos hastalığında ciddi oranda bir azalma olduğunu vurgulayan Nesanır, “Tetanos aşısı; yaralanmalarda yaralananı, gebelikte anne ve bebeği tetanosa karşı korumak amacıyla, onlarca yılda gerçekleşen koruma başarısına dayanan güvenle, uygulanan bir aşıdır. Bağışıklama hizmetlerinin politik istek, sağlık örgütlenmesi, toplum katılımı, aşının tedariki ve lojistik yönetimi, finansman, birinci-ikinci-üçüncü basamakta uygulama ve işbirliği bileşenlerinin tümüyle güven ilişkisi zemininde sürdürülmesi gereklidir. Bu bileşenlerden herhangi birindeki aksaklık toplumun aşıya ulaşmasını engellediği gibi toplum aşıya ulaşsa da oluşan sorun aşının kendisine mal edilmekte, güven ilişkisini zedelemekte ve boyutları gitgide artan aşı kararsızlığına ve reddine hizmet etmektedir” diye konuştu.

 

“AŞILAR ARACILIĞIYLA ONCA YILDA GERÇEKLEŞEN KORUMA ZARAR GÖRECEK”

 

Sağlık kurumlarında aşların bulunması için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade eden Nesanır, “Tetanos ve ülkemizde uygulanan diğer tüm aşıların tüm sağlık kurumlarında sağlanmasında aksaklık yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Bağışıklama hizmetleri yönetiminin kurumlar arası eş güdüm halinde başından sonuna titizlikle yürütülmesinin önemini, aksi takdirde aşılar aracılığıyla onlarca yılda gerçekleşen koruma başarısının zarar göreceğini vurguluyoruz. Aşının ülkemizin geçmişine uygun şekilde kamu eliyle üretilmesinin önemini ve bağışıklama hizmetleri sayesinde elde edilen kazanımların yitirilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekliliğini yeniden hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.