“Meslek bağımsızlığı önündeki engeller kaldırılmalı” | Güney Gazetesi Mersin

“Meslek bağımsızlığı önündeki engeller kaldırılmalı”

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasir Nesanır, Türk Tabipleri Birliği yasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nesanır, bir değişiklik yapılacaksa, tabip odalarının gücünü arttıran ve meslek bağımsızlığının önündeki engelleri kaldıracak şekilde olması gerektiğini belirtti.

“Meslek bağımsızlığı önündeki engeller kaldırılmalı”


MAYSA DERYAYEVA

 

Basın açıklamasını okuyan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasir Nesanır, tabip odası olarak etik-bilimsel temellerle hekimlik değerleri ve halk sağlığını önceleyen çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Nesanır, “Bu nedenle TTB, iktidarın hedefinde olmuş ve olmaya da devam etmektedir. COVID-19 salgınında olduğu gibi bilimsel bilgiyi her daim şeffaf bir şekilde toplumla paylaşmamız, hekimlerin yaşadığı şiddete ve mobbinge karşı sesimizi yükseltmemiz, hekimlerin emeğini ve sözünü meydanlara taşıyarak insanca yaşama ve çalışma koşullarını savunmamız ve sağlıkta yaratılan çöküşü gün yüzüne çıkarmamızın da son dönem iktidarın bizleri hedef almasında asıl nedenlerden olduğunu hem hekimler hem de kamuoyu açıkça görmektedir. TTB ve tabip odaları olarak, bugün yaşanan uygulamaları kabul etmediğimizi, hekimlik değerleri, mesleki bağımsızlık ve halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Son 40 yıllık süreçte hakkında açılan davaların tamamından beraat etmiş olan TTB ve yöneticileri, bütün baskılara rağmen yaşanan bu süreçten de gücünü ve meşruiyetini artırarak çıkacaktır” dedi.

 

“HEKİMLER SUSMAZ, TTB SUSTURULAMAZ”

 

Hekimler olarak her zaman hekimler için mücadele edeceklerini söyleyen Nesanır, “Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda bir değişiklik yapılacaksa, ancak TTB ve tabip odalarının gücünü artıran, yetkilerini genişleten, mesleki bağımsızlığın önündeki engelleri kaldıran bir şekilde olmalıdır. Bu değişiklik TTB, tabip odaları ve hekimlerin katılımıyla yapılmalıdır. Bunun haricinde yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.  Halkın sağlığı, hekimlerin hakları, toplum yararı için kılını kıpırdatmayanların TTB’nin ve meslek örgütlerinin yasaları için; gelecekleri için tek bir söz etmeye hakkı yoktur. Biz topluma ve hekimlere onların sağlığını, emeğini korumak için söz verdik. Dün olduğu gibi bugün de hiçbir iktidar bize geri adım attıramayacak. TTB, kimlerin iktidarda olduğuna bakmadan, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de hekimler için hekimlerle birlikte mücadelesine devam edecektir” diye konuştu.