Hekimler sermayenin kıskacında | Güney Gazetesi Mersin

Hekimler sermayenin kıskacında

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle birlikte serbest hekimliğin kısıtlanmasına sağlıkçılar tepki gösterdi. Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasir Nesanır, düzenleme ile birlikte hastaların hekim seçme hakkının da ihlal edileceğini söyledi.

Hekimler sermayenin kıskacında


MAYSA DERYAYEVA

 

Mersin Tabip Odası, “Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik” hakkında basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasir Nesanır, yapılan değişikliğin muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracağını belirterek,” “Yapılan değişikliği kabul etmiyoruz” dedi.

Hekimlerin serbest çalışma hakkının kısıtlandığını belirten Nesanır, “Bu düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklanamadı. Bu yönetmelik değişikliği muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir” şeklinde konuştu.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile muayenehane hekimlerin tanı ve tedavi hizmetlerini nasıl yapacaklarını hakkında bilgi veren Nesanır, özel hastane ve tıp merkezlerinde ilgili branşta boş uzman olması halinde yıllık sözleşme yapmak şartıyla tanı ve tedavi yapabileceklerini belirtti.