Afetlere hazır mıyız? | Güney Gazetesi Mersin

Afetlere hazır mıyız?

Türkiye depremden heyelana, çığdan yangına kadar birçok doğal afetin yaşanabildiği ülkelerden biri. Peki, ülke olarak doğal afetlere hazır mıyız? Uzmanlar bu konuda pek de iyimser değil.

Afetlere hazır mıyız?


ZELİHA ÖZİPEK

 

Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Erkan Demir, “Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de afet risklerini ve erken uyarı sistemlerini değerlendirdi.

Doğal tehlikelerin afetlere dönüşmesinin engellenmesinde afet risk analizleri sonucu oluşturulan erken uyarı sistemlerinin can ve ekonomik kayıpların önlenmesi ve azaltma yönünde önemli bir adım olduğuna değinen Erkan Demir,  “Ülkemizde doğa kaynaklı afetlerle mücadele için milat olduğu düşünülen 1999 depremin üzerinden 23 yıl geçmesine ve birçok ulusal ve uluslararası çerçeve anlaşmalarına imza atılmasına rağmen, doğa kaynaklı afetler karşısındaki toplumsal, sosyal, ekonomik, kurumsal ve teknik altyapımızdaki kırılganlık katlanarak artmıştır. Yine geçen zaman dilimi içerisinde, erken uyarı sistemleri kurma konusunda ülkemizde ne deprem, ne tsunami, ne heyelan, ne çığ ne de taşkın gibi doğa kaynaklı afetlerin risklerinin azaltılması konusunda erken uyarı sistemleri kurulmamıştır” dedi.

 

“AFET, ACİL DURUM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KURULMALI

 

Afet zararlarından en az oranda etkilenmek için bu alanda uluslararası gelişmeleri takip edip, politika ve strateji geliştiren, kurumlar arası eşgüdüm ve koordinasyonu sağlayan,  afet risklerini azaltma konusundaki politika, strateji ve uygulamaları takip edip, günün gelişmeleri çerçevesinde mevzuat ve uygulama birliğini sağlayan kurumsal bir yapıya ihtiyaç olduğunu ifade eden Demir,  “Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığının kurulması sağlanmalıdır. Erken uyarı sistemleri, afet risklerinin azaltılmasının önemli bir bileşenidir. Doğal tehlikelerin ekonomik etkisini azaltmanın yanı sıra can kayıplarını önlemektedir. Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından deprem, heyelan, tsunami, çığ, yangın, volkanlar, sel ve taşkın, fırtına gibi doğa kaynaklı afetlere ilişkin erken uyarı sistemleri acilen inşa edilerek, ülke insanımızı afet tehlikelerinden korunması sağlamalıdır” dedi.