Sağlıkta kaos uyarısı | Güney Gazetesi Mersin

Sağlıkta kaos uyarısı

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu hastanelerine gönderilen talimatla ek randevu uygulaması başlatıldı. Mersin Tabip Odası bu uygulama ile birlikte muayene sürelerinin 2-3 dakikaya ineceği, bunun da sağlıkta daha fazla şiddet, daha fazla yanlış tıbbi uygulama ve daha niteliksiz sağlık hizmetine neden olacağı görüşünde.

Sağlıkta kaos uyarısı


ZELİHA ÖZİPEK

 

Mersin Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın talimatı ile uygulamaya konulan Teşvik Sistemi ve Ek Randevu sistemi eleştirdi. Bu uygulamanın sağlıkta daha fazla şiddet, daha fazla yanlış tıbbi uygulama ve daha niteliksiz sağlık hizmetine neden olacağına dikkat çekilen açıklamada sağlıkta çöküşün süreceği vurgulandı.

 Ek randevu sistemiyle birlikte doktorların daha fazla baskı altına gireceğini belirten Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, bu dayatmaya son verilmesini istedi.

 

“MUAYENE SÜRELERİ 2-3 DAKİKAYA İNECEK”

 

Her on dakikada bir verilen MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) randevularının yanı sıra ek randevularla muayene sürelerinin neredeyse 2-3 dakikaya kadar ineceğini belirten Nesanır, “Ek randevular kamuoyuna sunulurken, randevular hekimlerin tercihi ile oluşturulacaktır denilse de pratikte gördüğümüz öyle değildir. Randevu alan veya almadan gelen hastalara ek olarak verilen randevular poliklinik önlerinde hasta-hasta, hasta-hekim arasında kaos yaratacak, kavga ve şiddete neden olarak sağlık hizmetlerinin daha da aksamasına neden olabilecektir. Bu kadar kısa sürede hastaların ancak yüzüne bakılabilecektir, dolayısıyla sağlık hizmeti verebilmek dahi mümkün olmayacaktır” dedi.

 

 

“BEYAZ REFORMUN KARASI ERKEN ORTAYA ÇIKTI”

 

Hekimlerin dinlenme hakkını gasp eden ek randevu sistemine, mesai içinde ve dışında kısa aralıklarla muayene ve tıbbi işlem dayatmasına son verilmesini isteyen Mersin Tabip Odası Başkanı Nasır Nesanır, çöken sağlık isteminin yerine koruyucu sağlığı ön plana çıkaran bir sistemin getirilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın Beyaz Reformunun karasının erken ortaya çıktığını vurgulayan Nesanır, şu şekilde konuştu:

“Aylar sonraya sıra bulunabilen randevu sistemi, ek randevular ile her 2-3 dakikada bir hasta bakmaya zorlanarak çözülemeyecektir. Bu, özellikle ikinci ve üçüncü basamak hastanelere yığılmaları artırmaktan başka bir işe yaramayacak, niteliksiz sağlık hizmetlerine neden olarak toplumun sağlığını daha da olumsuz etkileyecektir. Biz hekimlere ise daha fazla şiddet, daha fazla malpraktis, daha fazla yıpranma, daha niteliksiz sağlık hizmeti sunma olarak geri dönecektir. Biz bu sistemi zaten yıllardır yaşıyoruz. Bu sistemin tamamını ortadan kaldırmak yerine, sistemden vazgeçilmeyerek hekimler daha fazla baskı altına alınmakta, “Daha hızlı ve daha fazla hasta bakın, daha çok kazanın” denilmektedir.

Bazı idareciler tarafından hekimlere gönderilen yazılar ve sözlü ifadelerde; “Bakanlık iyileştirmeler yaptı, siz de daha fazla çalışarak hizmet edin” denildiği; MHRS dışında hasta bakmayanlara soruşturma açılacağı, ceza verilerek taban ek ödemeden mahrum edilecekleri tarafımıza bildirilmiştir. Sağlıkta hız ve çok hasta bakmak, sonucu telafi edilmeyecek sonuçlara neden olabilecektir. Bu durumlarda yaşanacak her türlü adli, tıbbi, idari sonuçların sorumlusu idarecilerin olacaktır.”