“Sorunlarımız büyüyor” | Güney Gazetesi Mersin

“Sorunlarımız büyüyor”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yücesoy Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yücesoy “Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor. Sorunlarımız her geçen gün büyüyor” diye konuştu.

“Sorunlarımız büyüyor”


 

 

 

1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ ANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Yönetim  Kurulu Başkanı İbrahim Yücesoy yayınladığı mesajda, “Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki ve demokratik mücadelesinin en görkemli dışavurumlarından biri olarak tarihe geçen 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemini 43. Yılında bir kez daha coşkuyla selamlıyoruz! Bundan tam 43 yıl önce meslektaşlarımızın yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek için TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde üretim durdurulmuştur. Nasıl ki 15-16 Haziran 1970 direnişi ülkemizdeki işçi sınıfının özgücünü dosta düşmana gösterdiyse, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi de ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının toplumsal gücünü ve taleplerini görünür kılmıştır” ifadelerini kullandı.

 

 

“EMEĞİMİZ DEĞERSİZLEŞİYOR”

Yaşadıkları sorunlara değinen Yücesoy, “İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız giderek daha zor koşullarda çalışmaktadır” diye konuştu.

 

 

Meslek alanları, meslektaşları ve ülkenin geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz kalmayacaklarını söyleyen Yücesoy, “TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz” sözlerine yer verdi. (Haber Merkezi)