Sağlık çalışanları şiddete karşı eylemdeydi

Sağlık meslek örgütleri, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için bira araya gelerek eylem yaptı.

Sağlık çalışanları şiddete karşı eylemdeydi


MAYSA DERYAYEVA

 

Mersin Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Mersin Hekim Birliği, Hekimsen Mersin Şubesi, Genel Sağlık-İş, Mersin Aile Hekimleri Derneği, SES Mersin Şubesi ve Mersin Tabip Sen üyeleri, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde katledilen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için eylemdeydi.

Sağlıkta şiddetin bir an önce son bulması gerektiğini söyleyen Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, “Sağlıkta şiddet tüm hızıyla devam ediyor ve ne hekim hekimliğini yapabiliyor ne hemşire hemşireliğini ne de diğer sağlık mensupları mesleklerini. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Şiddetin öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve bütünlüklü politikalarla aşılabilinir” dedi.

 

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI”

 

Sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkartılması gerektiğine dikkat çeken Nesanır, “Sağlık hizmetinin kamusal bir hizmet haline dönüştürülmesi gerektiğini, bütçeden finanse edilmesi gerektiğini ve tedavi edici hizmetlerden ziyade koruyucu hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğini, şiddete bulaşanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Tüm bu gerçekler ışığında biz aşağıda imzası olan sağlık kurumları olarak gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını, TTB’nin önerdiği sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını, güvenceli ortamlarda görev yapmamızın sağlanmasını, kamusal bir koruyucu hekimlik sisteminin bir an önce yerleştirilmesini, birinci basamağın güçlendirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.