Domates üreticisi kaygılı

Ticaret Bakanlığı ‘Kışın domates 50 liraya çıkacak’ söylentilerinin ardından domates salçası ve konservesinin ihracatını izne bağladı. Senede ortalama 600 bin ton sofralık domatesin üretildiği Erdemli’de çiftiler alınan kararla kaygıya sürüklendi. Tarımda girdi fiyatlarının senede 3 katına çıktığını söyleyen Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, “Çiftçi zaten domatesi neredeyse maliyetine satıyor. Bu kararla çiftçi zarar eder üretimden çekilirse, domates fiyatları daha da artar. Fiyatı indirmeni yolu girdi maliyetinin düşmesi. Umarım taze domateste ihracat kısıtlaması olmaz” dedi.

Domates üreticisi kaygılı


MAHMUT SÖNMEZ

 

Ticaret Bakanlığı aldığı kararla domates salçası ve konserve ihracını izne bağladı. Alınan bu kararın fiyat istikrarını korumak için işe yaramayacağını söyleyen Erdemli Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, “Domates salçası ve konservesinin ihracatı iznine bağlandı Zor şartlarda üretilen ve girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde ilerleyen süreçte taze domatesin de ihracatının kısıtlanmaması gerekmektedir Bir an önce önlem alınmalıdır” dedi.

 

Domates salçası ve konservesi için artık Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Domates, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi. Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre listeye sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş domatesler ve salça eklendi.

 

TİCARET BAKANLIĞI: AMAÇ FİYAT İSTİKRARININ KORUNMASI

 

Ticaret Bakanlığı domates ihracatının izne bağlanmasına ilişkin alınan kararın gerekçesini fiyat istikrarının korunması olarak açıkladı. Salça sektöründe yaşanan ihracat artışına dikkat çekilen açıklamada, "Yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ile fiyat istikrarının korunması amacıyla yurt içi piyasa ve tüketici enflasyon dinamikleri de göz önüne alınarak ihracata yönelik gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını teminen salça ihracatımızın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir." İfadeleri kullanıldı.

 

“ÜRETİM MALİYETİ ÜÇ KATINA ÇIKTI BU KARARLA ÇİFTÇİNİN DURUMU DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK”

 

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, domates salçası ve konservesinin ihracatının izne tabi olmasının domates üreticilerini olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirdi. Artan ilaç, gübre, elektrik ve mazot parası yüzünden çiftçilerin bir sene de üretim maliyetinin üç kat arttığını söyleyen Şahin, bu kararla zor şartlarda salçalık ve konservelik domates üreten çiftçilerin kötü etkileneceğini belirtti.

 

“BU ŞARTLARDA BİLE DOMATES MALİYET FİYATINA SATILIYOR”

Katlanarak artan girdi fiyatları karşısında çitçilerin maliyetine domates sattığını söyleyen Şahin, “Biz Erdemli’de sene de ortalama 600 bin ton sofralık domates üretiyoruz. Burada salçalık domates üretilmez. Yoğunluklu Bursa ve Çanakkale’de salçalık domates üretilir. Oradaki domates üreticisi arkadaşlarımızı bu karar çok kötü etkileyecek. Domatesin üretim maliyeti 3 kat arttı bir yılda, zaten salçalık domateste tarlada maliyetine 2,5 liraya satılıyor” dedi.

 

“BU KARARLA ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN ÇEKİLİR FİYATLAR ARTAR”

 

Birçok çiftçinin maliyetler yüzünden iflas ettiğine dikkat çeken Şahin, “Alınan karardan domates üreticileri kötü etkilenecek. Zaten üretici maliyetine üretim yapıyor, bu kararla birlikte salçalık domates fiyatı düşer, çiftçide zarar ederse üretimden çekilmek zorunda kalır. Uzun vadede çiftçi domates üretiminden vazgeçer, domates fiyatı da uçar. Yani uzun vade de hem çiftçi hem de vatandaş zarar görür. Zor şartlarda üretilen ve girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde ilerleyen süreçte taze domatesin de ihracatının kısıtlanmaması gerekmektedir Bir an önce önlem alınmalıdır. Tarım ürünlerinde fiyatın düşmesi için yapılması gereken çiftçinin üretim maliyetini aşağı çekmektir” diye konuştu.