“Emeğimizi tüketiyorlar” | Güney Gazetesi Mersin

“Emeğimizi tüketiyorlar”

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Nesanır, “Yeni yönetmelikle koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetleri öncelenmiştir. Yoksulluk sınırı altında performansa dayalı olarak çalışmak, emekliliğimize yansımayan ödeme, sağlığı ve emeğimizi tüketen düzenlemeler istemiyoruz” dedi.

“Emeğimizi tüketiyorlar”


MAYSA DERYAYEVA

 

Resmî Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin sağlık çalışanlarında hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır,” Sağlıkta Dönüşüm ile birlikte birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinde yaşatılan tahribat, yönetmelikteki hasta muayene sayısına bağlı ek ödeme tercihiyle gittikçe büyüyecektir. Hasta başı ek ödeme tercihinin, ikinci ve üçüncü basamakta yaşanan tıkanıklığın birinci basamak üzerinden giderilerek, yaklaşan seçimlerde hasta “memnuniyetini” artırmaya yönelik olduğunu düşünüyor; böylece koruyucu sağlık hizmetlerinin daha büyük yara alacağını, toplum sağlığına daha büyük zarar verileceğini bildiriyoruz” diye konuştu.

 

“KORUYUCU HEKİMLİĞİ ÖNCELEYEN BİR SAĞLIK SİSTEMİNİ SAVUNUYORUZ”

 

Nesanır, yeni düzenlemeyi kabul etmediklerini belirterek, hastalara yeterli zaman ayırabilecekleri, koruyucu hekimliği önceleyen sağlık sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Aile hekimlerinin bir hastaya 6 dakika vakit ayırmak zorunda bırakan düzenleme olduğunu vurgulayan Nesanır, “Sağlık hizmeti, daha çok poliklinik sayısı, daha çok tetkik, daha çok ilaç değildir! Çıkartılan ek ödeme yönetmeliği bizi daha çok ilaç yazma, daha çok hasta görme baskısı altına itmektedir. Yönetmelikte sadece sesini çıkarmadan, çok hasta bakma şartı ile hekime ve birazcık da aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanlarına ek ödeme yapılması önerilmiştir. Aile hekimini bir hastasına ortalama 6 dakika vakit ayırmak zorunda bırakan, sağlık emekçileri arasındaki çalışma barışını bozan ceza yönetmeliği eki mahiyetindeki bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Hastalarımıza yeterli zaman ayıracağımız koruyucu hekimliği önceleyen bir sağlık sistemini savunuyoruz” şeklinde konuştu.

 

“BASKI, TEHDİT, CEZA İSTEMİYORUZ”

 

“Performansa dayalı ödeme değil emeğimizin karşılığı olan tek ödeme istiyoruz” diyen Nesanır, şu ifadeleri kullandı;

“ASM çalışanlarının sorunları yönetmelik içinde yoktur. Yine ekibin bir parçası olan ASM’de çalışan işçileri ise bu ek ödemeden hiçbir şekilde yararlanamayacaktır. Bu ayrımcılığı kabullenmek mümkün değildir. ASM yönetimi, kira sorunları, sağlıkta şiddet, güvensiz çalışma ortamları gibi sorunlarımızın ismi dahi anılmamıştır. Bu ek yönetmelik, bir tüketim yönetmeliğidir. Çalışanı tüketen, sağlığı tüketen, yurttaşlarımızı tüketen sağlıkta dönüşüm zihniyetinin bir yansımasıdır ve Anayasa’ya aykırıdır. Yoksulluk sınırı altında performansa dayalı olarak çalışmak, emekliliğimize yansımayan ödeme, sağlığı ve emeğimizi tüketen düzenlemeler istemiyoruz. Baskı, tehdit, ceza istemiyoruz. Performansa dayalı, koşullara bağlı ek ödeme değil, emeğimizin karşılığı olan ve emekliliğe yansıyan tek ödeme istiyoruz.”