“10 bin sağlık çalışanı kamuda istifa etti” | Güney Gazetesi Mersin

“10 bin sağlık çalışanı kamuda istifa etti”

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, pandemiden bu yana sağlık sektöründe 10 bine yakın hekimin yurt dışına göç ettiğini ya da özel sektöre geçiş yaptığını belirtti. Nesanır, sağlıkta dönüşüm programının hekimleri yurt dışına göçe zorlandığını söyledi.

“10 bin sağlık çalışanı kamuda istifa etti”


MAYSA DERYAYEVA

 

Sağlık İstatistikleri Yıllığı, sağlık hizmetinde yaşanan personel açığına dikkat çeken araştırma yaptı. Araştırmaya göre, Covid-19 salgını sonrasında istifa yasağının kalkmasıyla birlikte, ülke genelinde 10 bin sağlık çalışanı istifa etti ya da emekliye ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, 20 yıldır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı hekimleri yurt dışına göçe zorladığını belirtti.

Nesanır, “2019 Aralık ayından bu yana en az 4000 hekim yurt dışına gitti ve bu sayının en az iki katı hekim ya emekli oldu ya da özel sektöre geçti. Bu süreç halkın sağlık hizmeti alma hakkını tehlikeye sokmuş durumda ve önümüzdeki dönem hekimlerin ekonomik ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapılmazsa tehlikenin boyutu artacaktır. Tıp öğrencileri dahil hekimler ana dil seviyesinde yabancı dillerini geliştirmeye çalışıyorlar. Hem tıp öğrencileri hem genç ve orta yaştaki hekimler ülkeden gitmeye çalışıyor” dedi.

 

 

“SAĞLIK ALANINDA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARDAN DOLAYI İSTİFA EDİYORLAR”

 

Konuşmasında Nesanır, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, anesteziyoloji ve reanimasyon, acil tıp, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi branşlarda yurtdışına gidenlerin sayısının yüksek olduğunu vurguladı.

Hekimlerin yurtdışına göç etmesinin nedenleri açıklayan Nesanır, “ Emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talepleri karşılanmadığı, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları oluşturulamadığı, koruyucu sağlık hizmeti odaklı bir sağlık örgütlenmesi olmadığı, 5 dakikaya indirilen hasta muayene sürelerinde doğru teşhis ve tedavi hizmetleri beklendiği,  36 saati bulan nöbetler ve 7/24 süren icapçı nöbetlerinden dolayı, mobbingin bir sağlık yönetim enstrümanı olarak kullanıldığı, ekonomik kriz ve yoksulluk sınırının altında  çalıştıkları, özlük haklarında gerileme olduğu için yurt dışına gidiyorlar” diye konuştu.