Mesleki eğitim için 3 proje | Güney Gazetesi Mersin

Mesleki eğitim için 3 proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) aracılığıyla desteklediği, 2022 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Mersin’de desteklenen 3 projenin imzaları atıldı.

Mesleki eğitim için 3 proje

ZELİHA ÖZİPEK

 

Projeler ile Mersin’de 1 tesis 2 merkez ekonomiye kazandırılarak, 7 milyon TL’den fazla yatırım hayata geçirilecek. En az 160 kişinin eğitim alması planlanırken, ilk etapta 113 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

SOGEP kapsamında, Tarsus Üniversitesi’nin “Çukurova İstihdam Fabrikası” projesi, Akdeniz Belediyesi’nin “Akdeniz Süs Bitkileri Üretim ve Eğitim Merkezi ” projesi,  Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (Yücelen Vakfı) “Üretimde Birlikteyiz Kadın Girişimi    “ projesi desteklenecek.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yararlanıcı kurumların katılımı ile sözleşmeler imzalandı.

Desteklenen projeler ile otomotiv ve metal-makine endüstrilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elaman ihtiyacı karşılanacak, bölgede arz açığı fazla olan ürünlerin üretimi sağlanacak, ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşeri sermaye geliştirilecek, dezavantajlı kesimin mesleki becerileri geliştirilerek, sürdürülebilir istihdamı sağlanacak.

 

ÇUKUROVA İSTİHDAM FABRİKASI

 

Proje kapsamında, sektördeki öncü firmaların ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla, Tarsus Üniversitesi öncülüğünde, otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak, istihdam ve staj garantili, otomotiv endüstrisinde dijitalleşmeye ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek üstün donanımlı işgücü yetiştirilmesi ve bölge ekonomisinde gelişmişlik sağlayacak istihdam fabrikası kurulacak. Tesiste, fiziki olarak makine-ekipmanları, simülasyonlardan oluşan teorik ve pratik uygulamaları içeren, Elektrik / Elektronik, Kaporta, Boya ve Kaynakçılık atölyeleri yer alacak.  Meslek liseleri ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin de faydalanacağı tesiste, yılda en az 100 kişinin uygulamalı eğitim alması, en az 75 kişinin istihdamı hedefleniyor.

 

AKDENİZ SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM VE EĞİTİM MERKEZİ

 

Proje ile dezavantajlı mahallerde yaşayan 18-29 yaş arası kadın ve gencin, sürdürülebilir istihdamına katkı sağlayacak, artan taleple birlikte sektörde arz açığı fazla olan ürünler üretilerek, sektörün üretim ve satış kapasitesini çoğaltacak, bölgedeki çiftçilerin alternatif ürün olarak süs bitkisi üretimine geçmelerine teşvik edecek süs bitkileri üretim merkezi kurulacak.  60 kadın ve gencin eğitim alacağı en az 20 kişinin istihdamının hedeflendiği tesiste, 5 çeşit süs bitkisi üretilecek.

 

ÜRETİMDE BİRLİKTEYİZ KADIN GİRİŞİMİ

 

Yöresel ürünlerin işlenmesi ve katma değerli üretimle kadın girişimciliğini ve istihdamını hedefleyen proje ile yörede yoğun üretilen meyvelerin kurutulması, reçel yapılması, yeniden kullanılması ve paketlenmesi için bir tesis kurulacak. Kadın girişimci kooperatifi tarafından işletilecek tesiste 18 kadının istihdamı sağlanacak. Kooperatif tarafından üretilen ürünlerin yörenin önde gelen firmaları tarafından satın alınması için işbirliği geliştirilecek.