“Geciken Adalet Adalet Değildir” | Güney Gazetesi Mersin

“Geciken Adalet Adalet Değildir”

Mersin KESK Şubeler Platformu üyelerinin OHAL’e karşı 20 Temmuz’da başlattığı ‘Adalet Nöbeti’ sona erdi. OHAL kararıyla binlerce memurun ihraç edildiğini söyleyen Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, “Geciken adalet, adalet değildir. 100’den fazla insan yaşadıkları ağır sorunlar nedeniyle intihar etmişlerdir. 35. Madde eliyle yapılan ihraç uygulaması derhal sona erdirilmelidir. İş güvencesi iktidarın sopası haline getirilmemeli, sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Geciken Adalet Adalet Değildir”

 

 

MAHMUT SÖNMEZ

 

Kesk Mersin Şubeler Platformu üyeleri OHAL ile ihraç edilen üyelerinin işe ger dönmesi için 20 Temmuz’da başlattıkları ‘Adalet Nöbetini’ sona erdirdi. Üyeler Adalet Nöbetinin ardından Eğitim Sen Mersin Şube binasında basın açıklaması yaptı. Katılımcılar adına basın açıklamasını Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül okudu.

“ON BİNLERCE KAMU EMEKÇİSİ İHRAÇ EDİLDİ”

AKP hükümetinin OHAL’i fırsata çevirerek on binlerce kamu emekçisinin çalışma hakkını herhangi bir yargısal süreç işletmeden, savunma almadan ve somut belge, bilgiye dayanmadan ve evrensel güvenceleri ihlal ederek ihraç ettiğini belirten Sümbül, “Bilindiği üzere; KHK’lar eliyle ve Resmi Gazete’de isimlerinin yayınlanmasıyla on binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. İktidarın ihraçlara ilişkin tüm itiraz yollarını kapatması içeride ve dışarıda itirazların yükselmesine neden olunca ve AİHM’e on binlerce başvuru yapılınca hızla bir oyalama mekanizmasına ihtiyaç duyuldu ve OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunu görevlendirdi” dedi.

İNTİHARLARA DİKKAT ÇEKTİ

OHAL KHK’ları eliyle ihraç edilen 4.239 KESK’linin işlemin iptali için komisyona başvurduğunu belirten Sümbül, “Komisyon aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala binden fazla dosyayı karara bağlamamıştır. Karara bağlanan dosyalardaki red oranının yüksek olması yanında yargıdaki kararların komisyon ile paralel olması da adalet arayışımızı daha önemli hale getirmektedir” diye konuştu. En az 17 KESK’linin hayatlarını kaybettikten sonra komisyon kararıyla iade edilmesine dikkat çeken Sümbül, “Bir kez daha söylüyoruz, Geciken Adalet, Adalet Değildir. 100’den fazla insan yaşadıkları ağır sorunlar nedeniyle çıkmazdan kurtulamayarak intihar etmişlerdir. 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35. Madde eliyle yapılan ihraç uygulaması derhal sona erdirilmelidir. İş güvencesi iktidarın sopası haline getirilmemeli, sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalıdır” sözlerini kullandı.

Sümbül son olarak “KESK olarak da sendikal hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin artmasına karşı ve KESK’li ihraç üyelerin görevlerine iade edilmelerine yönelik hukuki, fiili ve meşru mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. İktidar başta örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklere yönelik baskı politikalarına son vermeli, ceza ve soruşturmaları durdurmalıdır. Son arkadaşımız görevine iade edilinceye ve bu zulüm bitinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. KHK’lar gidecek biz kazanacağız” dedi.