“Oyalama değil, icraat istiyoruz” | Güney Gazetesi Mersin

“Oyalama değil, icraat istiyoruz”

Aile hekimleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmenliğinin iptal edilmesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi talebiyle iki günlük iş bırakma eylemi yaptı. Eylemde, “Sermayeye değil sağlığa bütçe”, “Güvenli çalışma alanları istiyoruz” dövizleri taşındı.

“Oyalama değil, icraat istiyoruz”


MAYSA DERYAYEVA

 

Özgür Çocuk Parkında yapılan eyleme Mersin Aile Hekimleri Derneği, Mersin Tabip Odası, Hekim Birliği, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık- İş Sendikası, Hekimsen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri katıldı. Basın açıklamasını Mersin Aile Hekimleri Derneği (MAHDER) Başkanı Haydar Karakoyun okudu. Karakoyun, sağlıkta şiddet düzenlenmesine rağmen sağlıkta şiddetin daha fazla arttığına dikkat çekti.

İnsanca çalışma koşulları talep ettiklerini belirten Karakoyun, “İnsanca çalışma koşulları emekliye yansıyan insanca ücret artışı ek gösterge düzenlemesi malpraktis giyotini ve tüm taleplerimizle ilgili hiçbir olumlu somut düzenleme olmamıştır. Aile hekimlerinin cari giderleri günden güne erimekte ve artık karşılanamaz noktaya geldi. Pandeminin tüm yükü üzerlerimize yıkılmışken bizlere tam anlamıyla köstek olundu. Bu zor süreçlerde bizlere önce alkış sonra ‘’Ceza Yönetmeliğini’’ reva gördüler. Tüm bu nedenlerle bu 1 yıl içerisinde haklarımızı aramak için dönem dönem iş bırakmalar yaptık” dedi.

 

“MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

 

Hekimlere hızlı hasta bakması konusunda baskı yapıldığını iddia eden Karakoyun, güvenli çalışma ortamı talep ettiklerini söyledi.

Karakoyun, “Hekimlere hızlı hasta bakması konusunda baskı yapılmaktadır. Bu durum hata yapma riskini arttırmaktadır. Halkımıza böyle bir uygulamayı reva görmek doğru değildir. Güzel gösterişli binalar yapmak ile kaliteli sağlık hizmeti sunulacağını düşünmek büyük gaflettir. İçi boşaltılmış binalarda kaliteli hizmet beklemek gerçekçi değildir. Bakanlık içerisinde var olan bazı bürokratlar ki artık onların aile hekimleri ve çalışanlarına son derece kötü niyetli yaklaştıklarından eminiz. İnsanlık dışı angaryalar ve ceza hükümleri yüklediler. Daha nasıl yaparız da aile hekimliği sistemini çökertiriz diye çalışmaya devam ettiler. Yine aynı grup sağlık emekçilerine nasıl diz çöktürürüz diye mesai harcamaya devam ettiler.  Biz sağlık emekçileri ağır iş yükünden ve kendini bilmezler tarafından uygulanan sözlü, psikolojik ve fiili şiddetlerden bıkanlarız. Bu bıkkınlık hak mücadelemizden vazgeçeceğimiz anlamına gelmemektedir. Biz asla diz çökmedik, çökmeyeceğiz” diye konuştu.

 

“GÜVENLİ ORTAMDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ”

 

Aylardır Sağlık Bakanlığı tarafından oyalandıklarını söyleyen Karakoyun, taleplerini şu şekilde sıraladı;

*Sağlıkta şiddete karşı etkin ve caydırıcı kanun çıkarılmasını istiyoruz.

*Daha güvenli ortamlarda çalışmak istiyoruz.

*Toplumun sağlığının bozulmaması için koruyucu hekimliğin desteklenmesini istiyoruz.

*Aile hekimliği ‘’Ceza Yönetmeliğinin’’ derhal çekilmesini istiyoruz.

*Emekliliğimize yansıyacak temel ücret artışı talep ediyoruz.

 *Kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için baskılardan uzak bağımsız, huzurlu çalışma ortamları istiyoruz.