Hekimler iş bıraktı | Güney Gazetesi Mersin

Hekimler iş bıraktı

Hekimler Birliği Sendikası, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi ve ekonomik taleplerinin karşılanması için iş bırakma eylemi yaptı. Sağlıkçılarla ilgili son yasayı ‘Gasp Yasası’ diye adlandıran hekimler, yasa ile temel maaş ve sabit ödemelerinde artış yapılmadığını ve performansa dayalı ücret sistemine daha da zorlandıklarını belirtti.

Hekimler iş bıraktı


MAHMUT SÖNMEZ

 

Hekimler Birliği Sendikası üyeleri Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı Toros Devlet Hastanesinde basın açıklaması gerçekleştirdi. “Hakkınız ödenmez dediniz ödemediniz”, “Özlük haklarımızı alacağız” dövizlerinin taşındığı etkinlikte basın metnini Hekimler Birliği Sendikası Toros Devlet Hastanesi Temsilcisi Mine Köybaşı okudu.

 

“YÖNETMELİKLE CEZALANDIRILDIK”

 

Pandemi de çalışan hekimlere diğer dünya ülkelerinin haklar tanıdığını Mine Köybaşı, “Pandemiyle beraber tüm dünyada hekimlere hakları verilirken hatta ülkemizde hekimler alkışlanırken ve Sağlık Bakanlığı hakkınız ödenmez demişti. Ne yazık ki aynı Sağlık Bakanlığı aynı dönemde aile hekimlerine Ceza Yönetmeliği ile cezalandırmaya başlamıştır. Yönetmelik ile biz aile hekimleri iş güvencemiz kalmamış, özlük haklarımız gasp edilmiş, konuşmalarımız yasaklanmıştır” şeklinde konuştu.

 

‘GASP YASASI’

 

1 Aralık 2021 tarihinde TBMM’de kabul edilen hekimlerin maaş ve emeklilik haklarına dair yasanın daha iyisi yapılacağı vaadiyle geri çekildiğini belirten Köybaşı, “Ancak 23 Haziran 2022 günü yayımlanan Gasp Yasası, vaadi yerine getirmedi. Önceki eylem kararlarında dile getirdiğimiz temel maaş ve diğer özlük hakları talebimizi karşılamadığı, Gasp Yasası ile hekimlere verilen sözler gasp edilmiş ve yerine getirilmemiştir” diye konuştu

 

“HEKİMLER PERFORMANS SİSTEMİNE ZORLANMAKTA”

 

Yapılan düzenleme ile özlük haklarına yönelik iyileşme olmadığını aktaran Köybaşı, “Temel maaş ve sabit ödemelerimize 1 kuruşluk dahi artış yapılmamıştır. Aksine Gasp Yasası ile hekimler başından beri itiraz ettiğimiz performans sistemine daha da zorlanmaktadır. Diğer taraftan geçici görevlendirme, mobbing, tıbbi standartlara aykırı muayene süreleri, sağlık personel ihtiyacı gibi sorunlarımız devam etmektedir ve bir çözüm sağlanmamıştır” diye konuştu.

 

İŞ BIRAKTILAR

 

Mesleki hak ve menfaatleri için iş bıraktıklarını ifade eden Köybaşı,“30 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında acil servis, doğum salonu, diyaliz üniteleri, 112 onkoloji poliklinikleri, adli vakalar ve tüm yatan hasta hizmetleri gibi acil ve özellikli birimler hariç olmak üzere, tüm sağlık kurumlarımızda ve aile hekimliği birimlerinde meşru iş bırakma eylemi kararı alınmıştır” dedi