Sağlıkçılar iş bıraktı | Güney Gazetesi Mersin

Sağlıkçılar iş bıraktı

Sağlık çalışanları, özlük ve mali haklarına yönelik yeni yasa teklifini kabul etmediklerini belirterek, bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Toros Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan sağlık çalışanları, “Emek bizim söz bizim”, “Sağlıkta şiddet sona ersin” sloganları attı.

Sağlıkçılar iş bıraktı

MAYSA DERYAYEVA

 

Toros Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasına Mersin Aile Hekimleri Derneği, Genel Sağlık-İş Mersin, Hekimler Birliği Sendikası, Mersin Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Mersin Şubesi (Ses), Hekimsen Mersin Diş Hekimleri Odası, Birlik ve Dayanışma Mersin Sendikası üyeleri katıldı. Sağlık çalışanları adına basın açıklamasında konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, Sağlık Bakanlığı tarafından aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifi ile sağlık çalışanlarının emekleriyle yeniden alay edildiğini söyledi.

Sağlık çalışanları olarak emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ettiklerini ifade eden Dr. Nesanır, “Nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken, sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz” dedi.

 

“HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM”

 

Yeni yasa teklifine itiraz ettiklerini vurgulayan Dr. Nesanır, “Sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Bu grev eylemimiz son değil. Bu bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.