“Aklımızla dalga geçilen yasayı kabul etmiyoruz” | Güney Gazetesi Mersin

“Aklımızla dalga geçilen yasayı kabul etmiyoruz”

Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili yasa teklifi TBMM’ye sunuldu ancak sağlık çalışanları yasa teklifinden memnun değil. Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, “Aylardır beklememize ve taleplerimizi en yüksek sesle dile getirmemize rağmen aklımızla dalga geçen bu zayıf düzenlemeyi kabul etmiyoruz” dedi.

“Aklımızla dalga geçilen yasayı kabul etmiyoruz”


MAYSA DERYAYEVA

 

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik 14 maddelik yasa teklifi konusunda açıklama yaptı.

Nesanır, yasa teklifinin kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, “Altı aydır merakla beklenen düzenleme, hekimler ve sağlık çalışanlarında büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratmıştır ve düzenlemeye göre birçok açıdan daha geride bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Üstelik, aralık ayındaki düzenlemede ödemeler sabit ek ödeme üzerinden artarken; mevcut yasa teklifinde ödemeler daha güvencesiz olan performans ve sözleşmeli çalışma üzerinden artırılmakta; mesai dışı çalışma teşvik edilmektedir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun emekliliğe yansıyan tek ödeme isteğine rağmen performansa dayalı ek ödeme ısrarı halen devam etmektedir. Sabit ek ödemenin genel bütçeden karşılanmasıyla birlikte mahsuplaşma olacağı için performans ek ödeme artışı birçok sağlık kurumunda etkili olamayacaktır” ifadelerini kullandı.

 

“ATAMA KONUSUNDA ADALETSİZLİK İÇERİYOR”

 

Yeni yasa teklifinde, aile hekimlerinin özlük haklarıyla ilgili herhangi bir düzenleme içermediğini vurgulayan Nesanır, “Yasada, eğitim aile sağlığı merkezi ve eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerine kendi kurumlarından da ödeme yapılabilmesine yönelik değişiklik yapıldı. Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) ile mevcut pratisyen aile hekimlerinin eğitimlerine katkı sağlansa da standart aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan hekimlerle aralarında eğitim birimine yerleşmedeki TUS başarısı, alınan ücret, eğitim bitişinde uzman olarak atamanın yapıldığı yer gibi konularda adaletsizlikler içerdiği gözlenmektedir” diye konuştu.

 

“HAKLARIMIZI ALANA KADAR MEYDANLARDA OLACAĞIZ”

 

Nesanır, ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çalışma şartları talepleri sonuçsuz bırakıldığını ve önümüzdeki dönemde sağlık çalışanlarının geçinmekte zorlanacaklarını söyledi. Türk Tabipleri Birliği olarak taleplerinden vazgeçmediklerine ifade eden Nesanır, “Hekimlerdeki en düşük ücretin yoksulluk sınırının en az iki katı olmasını, 7200 ek göstergeyi, tüm çalışan ve emekli sağlık çalışanlarına insanca yaşayacakları maaş verilmesini aylardır talep ediyoruz. Ancak mevcut yasa teklifinden de görülmektedir ki hekimlerdeki en düşük aylık, temmuzda ücretlerimize yansıyacak enflasyon farkına rağmen, yine yoksulluk sınırının altında kalacaktır. Aylardır beklememize ve taleplerimizi en yüksek sesle dile getirmemize rağmen aklımızla dalga geçen bu zayıf düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar eylemlerimize devam edeceğimizi duyuruyoruz” dedi.