“Sağlıkçı tükenme noktasına geldi” | Güney Gazetesi Mersin

“Sağlıkçı tükenme noktasına geldi”

Genel Sağlık İş Sendikası Mersin İl Başkanı Dr. Gürbüz Şen, “Ülkemizde uzun yıllardır devam eden içinde sağlık olmayan, sağlıksız sağlık politikaları hem halkımızı hem de sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getirmiştir. Tavandan gelen ve sırtını siyasi partilere dayayan, adeta siyasi partilerin arka bahçesi olmuş sendikaların bu sorunlara çözüm olması mümkün değildir” dedi.

“Sağlıkçı tükenme noktasına geldi”

ABİDİN YAĞMUR

 

Genel Sağlık-İş Sendikası Mersin İl Temsilciliği örgütlenme çalışmalarını tamamladı ve faaliyete başladı. Sendikanın Mersin il başkanlığına Dr. Gürbüz Şen seçilirken İl Sekreteri Ali Koray Kenziman, İl Mali Sekreteri Mustafa Selvi, İl Hukuk ve Tis Sekreteri Meryem Demirkoli İl Örgütlenme Sekreteri Yaprak Üredi Uygun, İl Basın Yayın Ve Eğitim Sekreteri Muharrem Ertoprak, İl Dış İlişkiler Ve Bilişim Sekreteri Erkan Toru oldu.

Genel Sağlık-İş Sendikası Mersin İl Başkanı Dr. Gürbüz Şen,  “Genel Sağlık İş gücünü çalışandan alan, tavandan değil, tabandan gelen örgütlenmesiyle her geçen gün güçlenen genç ve dinamik bir sendikadır” dedi.

Şen, sendikanın vazgeçilmez ve devredilmez insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi temelinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak sosyal adaletin gerçekleştirilmesi ve çalışma barışının sağlanması, kamu sağlık çalışanlarının temel hak ve çıkarlarının savunulmasını amaç edindiğini kaydetti.

Şen, “Sırtını hiçbir siyasi partiye dayamaz. Kamu çalışanlarının siyaset yapma hakkı için çaba göstermeyi amaç edinir.  Tam bağımsız Türkiye'yi savunur. Emperyalist merkezlerce dayatılan, sağlığı piyasalaştıran politikalara karşıdır, sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını savunur. Çalışanlar arasında farklı çalışma biçimlerine karşı çıkar, kadrolu, güvenceli çalışma biçimini savunur.  Demokratik, laik cumhuriyetimize, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmak Atatürk ilke ve devrimleri ışığında birlikte yürümek için bir araya gelen Türkiye'nin yükselen sendikal gücü, Kuvayı Milliyecilerin sendikasıdır” ifadelerini kullandı.

 

“KURUM AMİRLERİ SENDİKALARA EŞİT MESAFEDE OLMALI”

 

“Ülkemizde uzun yıllardır devam eden içinde sağlık olmayan, sağlıksız sağlık politikaları hem halkımızı hem de sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getirmiştir” diyen Gürbüz Şen şunları söyledi: “Tavandan gelen ve sırtını siyasi partilere dayayan adeta siyasi partilerin arka bahçesi olmuş sendikaların bu sorunlara çözüm olması mümkün değildir. Genel Sağlık İş olarak bugüne kadar göstermiş olduğumuz duruşumuz nedeniyle ilimizde ve ülkemizde hızla üye sayımız artmaktadır. En kısa sürede ilimizde ve ülkemizde yetkili sendika olmak hedefimizdir.  Sağlıkta bürokratik atamalar iktidar destekli sendikaların, siyasi parti il, ilçe, mahalle temsilcilerinin etkisi ile yapılmakta, liyakatsız atamalarla sağlık sitemi her geçen gün daha da kötüye gitmektedir.  Çalışanların özlük haklarını, toplumun sağlığının daha iyi noktalara getirmek için çalışması gereken sendikalar maalesef tavandan gelen örgütlenme yapısı ve siyasi parti baskısı nedeniyle siyasi partilerin sözcülüğünü yapar durumdadırlar. Sendikal mücadele her zaman muhalif olmak durumundadır. İşte bu nedenle sendikamız sağlık çalışanlarının tercih noktası olmuştur. Her türlü baskı ve mobinge rağmen Anamur Devlet Hastanesinde yetkili sendika olmuştur.  Genel Sağlık İş olarak ilimizde de yetkili sendika biz olacağız. Sendikal çalışmalarda tüm sendikalara eşit mesafede olması gereken kurum idarecilerini buradan uyarıyoruz. Yapılan her türlü hukuksuzluğun karşısında gerek kamuoyu önünde gerekse de adli mercilerde hesap soracağız.”