GEMİ SATIŞ İHALE DUYURUSU KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD.ŞTİ. | Güney Gazetesi Mersin

GEMİ SATIŞ İHALE DUYURUSU KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD.ŞTİ.

GEMİ SATIŞ  İHALE DUYURUSU  KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK LTD.ŞTİ.

A- İHALE DETAYLARI 
1- İhale Yeri : KKTC  
2- İhale Şehri : Gazimağusa 
3- İşin Adı/Konusu/cinsi : Gemi Satış İhalesi 
4- İhale Tarih ve Saati : 16 Haziran  2022 Perşembe  günü 
saat 13.00’de 
5- İhale Usulü : Açık Artırma  
( Kapalı Teklif- Açık Artırma -2. Tur)
6- Geçici Teminat Tutarı : Teklif Bedelinin binde beş(%05)’i kadar 
7- İhale Adresi : K.T.Denizcilik Ltd.Şti. Genel Müdürlüğü 
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı 
Sıtkı Özberkman Apt. Zemin Kat: 1
8- Telefon/Faks : 03923665995 / 03923667840 
9- Elektronik Posta Adresi : cypship@kibrisdeniz.net 
10- Tekliflerin Teslim Yeri ve Tarihi : Duyurumuzun 3.Maddesinde İstenen 
Belgeler ve Kapalı Fiyat Teklifi- Açık Artırma  
2. Tur  İhale Gün ve Saatinde İhale 
Komisyonuna teslim edilir. 
11- Bozcaada feribotu olduğu yerde olduğu şekilde satışa sunulmuştur. 
Niteliği : Gemi 
Gemi Adı : M/F Bozcaada 
Gemi Türü : Feribot ( Yolcu, Araç ) 
 İnşa Yılı : 1984
Bayrak : Türk
Bağlama Limanı : İstanbul 
Özellikleri                               
GRT : 1.905
NRT : 742 
DWT  : 521
Light Ship : 1.115,654
Çağrı İşareti :  TCMJ 
Klas : Türk Loydu 
İMO No. : 8129462  
B- İdari-Teknik Şartname Temini / Keşif 
Teslim alınacak Birim    : K.T.Denizcilik Ltd.Şti. Genel Müdürlük 
Teslim/Keşif Tarihi        : İlan Tarihinden İhale Tarihine kadar olan 
aralıkta (Randevu ile )
Teslim Adresi                : K.T.Denizcilik Genel Müdürlüğü 
Açıklama                        : Teslim Alacak kişilerin Şirket kaşeleri olmalıdır. 
C- İhaleye Katılmak İsteyenlerin; 
1- Gerçek Kişilerde ;
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Tüzel Kişilerde 
Vergi Kimlik numarasını gösterir belge 
Sicil kayıt belgesi 
Tüzel kişi adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirten belgeyi vermeleri.
3- Gerçek ve Tüzel kişiler yukarıdaki belgelere ek olarak;
İsteklisi tarafından imzalanmış şartname ;
Geçici teminat makbuzu veya banka geçici mektubu ( süresiz, limit içi), ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. 
4- Diğer,
Söz konusu geminin satışına dair her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan hurda kavramına uygun şekilde tesliminin gerçekleşmesi halinde söz konusu teslim, KDV Kanunun 17/4-g maddesi kapsamında KDV’den istisna olacaktır. 
   Öte yandan geminin aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda teslim halinde ise genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisi uygulanacaktır.