“Üyelerimiz istifaya zorlanıyor” | Güney Gazetesi Mersin

“Üyelerimiz istifaya zorlanıyor”

Tez-Koop-İş Sendikası ile Mersin Üniversitesi arasındaki toplu iş sözleşmesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı Tez-Koop-İş Sendikası Adana Şubesi üyeleri eylem yaptı. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezi Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, “Mersin Üniversitesi Genel Sekreterliği, yasal olmayan dayatmalardan sonuç alamaması üzerine, üyelerimizi sendikamızdan istifa ettirmeye çalışmaktadır” dedi.

“Üyelerimiz istifaya zorlanıyor”

MAYSA DERYAYEVA

 

Özgür Çocuk Parkında yapılan basın açıklamasında Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezi Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, “Sendikamız Tez-Koop-İş’in yıllardır toplu iş sözleşmesi yetkisinin olduğu Mersin Üniversitesi’nde üyelerimiz baskı ve tehditlerle sendikamızdan istifaya zorlanmaktadır. Mersin Üniversitesi’nde imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin 11 Ağustos 2021 tarihinde hükümet ile Türk-İş arasında imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne uyumunu sağlamak üzere sürdürülen ek protokol oluşturma görüşmelerinde, yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin ekonomik ve sosyal haklar ile ilgili maddelerini geriye götürmek isteyen Mersin Üniversitesi Genel Sekreterliği, yasal olmayan dayatmalardan sonuç alamaması üzerine, üyelerimizi sendikamızdan istifa ettirmeye çalışmaktadır. Bunun için Mersin Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından hem geniş katılımlı toplantılar hem de tek tek görüşmeler gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

 

“BU TUTUM YASADIŞI VE SUÇTUR”

 

Bu tutum sendikal hak ve özgürlüklere açık aykırılık oluşturduğuna dikkat çeken Duyar, “Belirtmek gerekir ki, bu tutum yasa dışıdır ve aynı zamanda suçtur. Mersin Üniversitesi Genel Sekreterliği nedeni ne olursa olsun sendikamız üyelerine dolaylı ya da dolaysız baskı yapamaz, zorlayamaz. Toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış bir hakkın ek protokol ile geriye götürülmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması ne 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ne de 4857 Sayılı İş Kanunu’nun felsefesine uymamaktadır. Belirtmek gerekir ki, Bakanlıkça Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün yayımlamasındaki amaç, kamu kesiminde imzalanan toplu iş sözleşmelerindeki düşük kalan sözleşme maddelerinin belirli bir seviyeye çıkarılması istemidir. Uygulamada da tüm kamu kurumları, Kamu Çerçeve Protokolünde düzenlenmiş maddelerin üzerinde olan hükümleri aynen uygulayarak, altında kalan maddeleri ise Kamu Çerçeve Protokolüne uyumlu hale getirmiştir” dedi.

 

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

 

Duyar, “Bu anlamda, Mersin Üniversitesi Genel Sekreterliği, 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne ve toplu iş sözleşmesinin tüm hükümlerine koşulsuz biçimde uymak zorundadır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kamu Çerçeve Protokolü konusunda 7 Ocak 2022 tarihinde yayınladığı duyurusunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Mersin Üniversitesi’nde yaşanan tüm yasa dışı anti-sendikal saldırıları şiddetle kınıyor, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlı olduğumuzu vurgulamayı sendikal sorumluluğumuz anlamında bir görev sayıyoruz. Bu anlamda, mücadelemizin devam edeceğiz” diye konuştu.