Geniş ailelerin yüzde 27,2’si yoksul | Güney Gazetesi Mersin

Geniş ailelerin yüzde 27,2’si yoksul

Geniş ailelerin yüzde 27,2’si yoksul

MAYSA DERYAYEVA

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılı istatistiklerle aile raporu açıklandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2021 yılında 3,23 kişiye düştüğü ifade edildi.  Mersin’de Hanehalkı büyüklüğü 3,20 kişiye ulaştı.

 

ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ MERSİN’DE İSE 3,20 KİŞİ OLDU.

 

Yapılan açıklamaya göre, Adana’da 2021 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,49 kişi olduğu; Mersin’de ise hanehalkı büyüklüğünün 3,20 kişi olduğu ifade edildi.  Adana’da 2021 yılında toplam hanehalkı sayısı 632 875 olurken, Mersin’de ise 575 635 olduğu bildirildi.

 

GENİŞ AİLELERİN YÜZDE 27,2'Sİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR

 

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen sınıra göre yoksulluk oranının 2021 yılında %21,3 olarak gerçekleştiği belirtildi. Hanehalkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının yüzde 10,4'ünün, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yüzde 20,9'unun, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 27,2'sinin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının ise yüzde 16,6'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı ifade edildi.

 

KENDİLERİNE AİT BİR KONUTTA YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 57,5 OLDU

 

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2021 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 57,5'inin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 26,8'inin ise kiracı olduğu belirtildi. Lojmanda oturanların oranı yüzde 1,2 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranının ise yüzde 14,6 olarak gerçekleştiği bildirildi.

 

TEK KİŞİLİK HANEHALKLARININ ORANI ARTTI

 

ADNKS sonuçlarına göre, 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2021 yılında yüzde 18,9'a yükseldiği belirtildi.