“Emek bizim, sağlık hepimizin” | Güney Gazetesi Mersin

“Emek bizim, sağlık hepimizin”

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını Ankara’da 29 Mayıs’ta yapılacak mitinge çağırdı. Nesanır, “Akademisyeni, uzmanı, asistanı, pratisyeni, aile hekimi, işyeri hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi; tüm hekimler, tüm sağlık çalışanları olarak; 29 Mayıs’ta emek bizim söz bizim, sağlık hepimizin diye haykırmaya Ankara’yı beyaza boyamaya gidiyoruz” dedi.

“Emek bizim, sağlık hepimizin”


MAHMUT SÖNMEZ

 

Mersin Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Birlik Dayanışma Sendikası ve Mersin Aile Hekimleri Derneği 29 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak miting için çağrıda bulundu.

Sağlık örgütleri adına hazırlanan açıklamayı Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır okudu.  “Geçinemiyoruz. İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz” demek için Ankara’ya gideceklerini ifade eden Nesanır şu ifadeleri kullandı:

Emeğimize, mesleğimize, hekimlik değerlerimize sahip çıkmak için; “Sağlık 5 dakikaya sığmaz” demek için; “Hastaneler işletme, hastalar müşteri, bizler köle değiliz” demek için; “Birinci basamak sağlık hizmetlerini değersizleştiren, acillerde, polikliniklerde ve evlerde kuyruklar oluşturan sisteminiz çöktü” demek için; “COVID-19 meslek hastalığıdır” demek için; “Tıp ve tıpta uzmanlık eğitimindeki tahribatı durduracağız” demek için; “Sağlık sisteminin yarattığı olumsuzlukların sorumluları bizler değil, iktidarın sağlık politikalarıdır “ demek için; “Şiddeti yaratan koşulları biliyoruz, sağlıkta şiddet sona ersin” demek için; “Vazgeçmiyoruz, Geri Adım Atmıyoruz, Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” diye haykırmak için; “Tüm bu yıkımın altında kalan biz olmayacağız, değiştirme gücümüz var, sağlıklı bir gelecek ellerimizde” demek için; 10 acil talebimizin bir an önce yaşama geçirilmesi için; Emeğimize, hekimlik değerlerimize, halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için; “Giderlerse gitsinler diyenlere inat, onlardan önce de bu topraklardaydık, bu topraklarda olmaya devam edeceğiz” demek için; Sağlık hizmeti veremez hale getirilen çalışma koşullarını, sağlık ortamını hep birlikte değiştirmek için; Akademisyeni, uzmanı, asistanı, pratisyeni, aile hekimi, işyeri hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi; tüm hekimler, tüm sağlık çalışanları olarak; 29 Mayıs’ta emek bizim söz bizim, sağlık hepimizin diye haykırmaya, Ankara’yı beyaza boyamaya gidiyoruz! Sen yoksan bir eksiğiz” dedi.